Digital studentekskursjon for medisinstudenter, UiO om epilepsi

Den årlige studentekskursjonen til Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) for medisinstudentene på UiO måtte gå digitalt på grunn av smittevernhensyn. Allikevel fulgte 50 medisinstudenter fra Universitetet i Oslo med på ekskursjonen via videomøte med Join, Norsk helsenett.

Kristin Alfstad holder videoundervisning for medisinstudenter
DIGITALT FREMMØTE: 50 medisinstudenter fulgte med på epilepsiundervisningen på video. Her foreleser Kristin Alfstad om ulike behandlingsalternativer. Foto: Oslo universitetssykehus

​Studentene fikk høre om epilepsi fra pasientens ståsted og fra et behandlingsperspektiv.

Overlege, dr. med Karl Otto Nakken presenterte en pasienthistorie om et liv med epilepsi. Benthe Lill Krigerød, rådgiver i Norsk Epilepsiforbund, snakket om å leve med epilepsi i familien.

Professor og overlege Morten I Lossius foreleste om epilepsi som ikke lar seg behandle med medisiner (refraktær epilepsi) og testet studentenes kunnskaper om temaet med quiz.

Morten Lossius og Karl Otto Nakken holdt videoundervisning for medisinstudenter

FAG: Morten I. Lossius (til venstre) og Karl Otto Nakken holdt foredrag under ekskursjonen. Foto: Oslo universitetssykehus

Når ikke medisinene ikke virker, hva kan vi tilby da? Det var temaet som overlege, PhD Kristin Alfstad snakket om. Hun fortalte om hvilke typer epilepsi som kan være aktuell å behandle med operasjon, og andre behandlingsalternativer, som ketogen diett og vagusnervestimulator.

- En oppnår ikke den samme menneskelige kontakten med studentene når undervisningen foregår gjennom video, men jeg syntes det fungerte bra, forteller Alfstad.

Fant du det du lette etter?