Disputerte om epilepsi hos barn

Vi gratulerer overlege Kari Modalsli Aaberg ved Seksjon for barn og ungdom med epilepsi med doktorgraden om epilepsi hos barn.  

Overlege Kari Modalsli Aaberg
Tok doktorgrad om epilepsi hos barn: overlege Kari Modalsli Aaberg ved Spesialsykehuset for epilepsi. (Foto: Oslo universitetssykehus)

​Tok doktorgrad om epilepsi hos barn

18. juni disputerte overlege Kari Modalsli Aaberg med avhandlingen «Kliniske og epidemiologiske karakteristika ved epilepsi hos barn». Aaberg jobber ved Seksjon for barn og ungdom med epilepsi ved SSE.

Sammendrag. (Kilde: Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske faktultet)

Avhandlingen beskriver hvor ofte epilepsi forekommer blant barn i befolkningen, hvilke anfalls- og epilepsityper barna har, og hva som er årsaken til epilepsien. I tillegg beskrives anfallsprognosen og hvilke tilleggsvansker barn med epilepsi har.

Ved 10 års alder vil 1 av 150 barn i befolkningen ha eller ha hatt epilepsi. Risikoen for å få epilepsi er høyest det første leveåret. 60% av barna har en fokal epilepsi, mens 35% har en generalisert epilepsi. Hos 1/3 av barn finner man ved utredning en strukturell, genetisk, infeksiøs eller metabolsk årsak til epilepsien. Nesten 60% av barna blir anfallsfrie, mens 30% fortsetter å ha anfall til tross for behandling med epilepsimedisiner. Barn med epilepsi har i tillegg til sin epilepsi, en lang rekke tilleggsvansker, med kraftig økt risiko for å ha andre nevrologiske og/eller utviklingsmessige tilstander.

Epilepsi er en av de vanligste nevrologiske tilstandene hos barn. Det kliniske bildet ved epilepsi hos barn varierer mye og det gjør også prognosen. Mange barn med epilepsi har tilleggsvansker og trenger en bred medisinsk og nevrologisk tilnærming med fokus på mer enn anfall.