Endret yrkesrettet rehabilitering på Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)

Solbergtoppen rehabilitering har redusert varigheten av yrkesmessig rehabilitering fra 12 til 6 uker.

Solbergtoppen rehabilitering ved Spesialsykehuset for epilepsi
 Solbergtoppen rehabilitering ved SSE tar i mot pasienter fra hele landet. Foto: Oslo universitetssykehus.

​Får raskere kontakt med hjemkommunen

- Epilepsipasienter ved SSE, som ønsker seg avklaring av arbeidsevne eller som ønsker seg tilbake til yrkeslivet, har i mange år hatt et tilbud om arbeidsrehabilitering ved arbeidsmarkedsbedriften Arba i samarbeid med SSE.  Vi har erfart at varigheten på tilbudet har vært for langt, og at dette har gjort at mange har takket nei, forklarer seksjonsleder Ellen Molteberg. Vi mottar pasienter fra hele landet, og derfor er det viktig at det raskt etableres kontakt med hjemkommunen ved yrkesrettet rehabilitering i forbindelse med oppholdet ved SSE. 

Lettere samarbeid med lokale instanser

- Tilbudet har vært lenge, men vi har hatt for få henviste. Nå går samarbeidet med lokale instanser lettere. Sosionomene tar kontakt med fastlegen og gjennomfører videokonferanser med NAV. Vi samarbeider i større grad med lokalt NAV som kommer fortere på banen, sier Molteberg.

Viktig avklaring av arbeidsevnen

Etter et to-ukers kartleggingsopphold får de som tilbys plass tilbud om innleggelse til yrkesrettet rehabilitering. Hensikten er å få avklart arbeidsevnen. For noen er målet inkludering i arbeidslivet.  For andre er det arbeidsrettede tiltak, eller varig tilrettelagt arbeid som er aktivert.  Mange opplever lettelse over å få en avklaring av sin arbeidssituasjon.

Les mer om Solbergtoppen rehabilitering

Les mer om Arba