Epilepsi og autisme, en utfordrende dobbeltdiagnose - fagrapport

2. utgave av fagrapport om utredning, intervensjon og oppfølging ved dobbeltdiagnosen epilepsi og autisme er ute nå.

illustrasjon fra fagrapport om epilepsi og autisme 2017
Rapporten skal bidra til økt innsikt, forståelse og handlingskompetanse ovenfor pasienter som har eller bør utredes med tanke på både autisme og epilepsi.

Hva er endret? Siden rapporten kom ut første gang i 2013 er enkelte medisinske begrep endret, det har skjedd noen lovendringer og det var behov for en oppdatert utgave. Noen av kapitlene er skrevet om vesentlig. Andre er tilnærmet identiske som i første utgave. Nytt er kapittelet: «Generelt om kognitive vansker ved epilepsi og autisme» av Ylva Østby.

Fagrapport om dobbeltdiagnosen epilepsi og autisme (pdf)

Høsten 2016 kom det ny kunnskapsbasert retningslinje for utredning, behandling, oppfølging og rehabilitering av pasienter med epilepsi. Rapporten er ikke kunnskapsbasert men er korrigert opp mot den kunnskapsbaserte retningslinjen og gjeldende fagterminologi.

Retningslinjen finnes på www.epilepsibehandling.no

Rapporten er utgitt av Spesialsykehuset for epilepsi, SSE og Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme i Helse Sør-Øst. Den kan bestilles per mail til epilepsiogautisme@ous-hf.no