EpiSnakk - en e-læring om epilepsi for barn

Mange barn med epilepsi har behov for kunnskap og veiledning. EpiSnakk kan være et godt hjelpemiddel når barn skal sette ord på egen sykdom. Det kan også gjøre det lettere å snakke om epilepsi for søsken, familie, venner, barnehage og skole. Barn som har foreldre med epilepsi kan også ha nytte av EpiSnakk.

Illustrasjonstegning fra EpiSnakk
EpiSnakk passer for barn mellom 5 og 12 år, men kan brukes av alle. Illustrasjon: Øystein Horgmo, UiO.

​Det digitale fenger

- For å veilede barn om epilepsi og møte deres behov for kunnskap, ønsket vi å lage nytt materiell, mer tilpasset dem. Barn bruker digitale verktøy aktivt i sin hverdag, derfor tenker vi at e-læring kan være en god måte for barn å få kunnskap om epilepsi på, sier Merete Hem og Ingeborg Stavn. Det finnes allerede en del undervisningsmateriell for barn, men lite er elektronisk. Det gjelder å fange oppmerksomheten og vi håper det digitale fenger!

 

Ingeborg Stavn og Merete Hem.

- Barn bruker digitale verktøy aktivt i sin hverdag, derfor tenker vi at e-læring kan være en god måte for barn å få kunnskap om epilepsi på, sier Ingeborg Stavn (t.v.) og Merete Hem, fagutviklingssykepleiere ved Seksjon for barn og ungdom ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). Foto: Oslo universitetssykehus.

 

Nytt samtaleverktøy

- SSE får henvist barn fra hele landet, og vi ønsker å sette mer fokus på det å samtale med barn om epilepsi. Vi bruker allerede bøker, spørsmålskort og film, men for å møte barnas behov har vi ønsket oss et nytt verktøy. Episnakk gir våre erfarne sykepleiere et godt utgangspunkt for å snakke med barna og øke kunnskapen deres om epilepsi. Det er mange vanskelige temaer. Økt kunnskap kan gjøre barna tryggere.

 

Illustrasjon fra EpiSnakk.

Hva er epilepsi? Hva kan vi fortelle andre om epilepsi? Hva kan hjelpe mot epilepsi? EpiSnakk kan gi svar på mange spørsmål og kan være et verktøy for å få i gang en samtale om temaer som er viktige for barn med epilepsi. E-læringen passer for barn mellom 5 og 12 år, men kan brukes av alle. Illustrasjon: Øystein Horgmo, UiO.

 

Start EpiSnakk

Prosessen

EpiSnakk er resultat av et kvalitetsforbedringsprosjekt ved Seksjon for barn og ungdom med epilepsi ved SSE. Innholdet er basert på relevant forskningslitteratur, fagkunnskap fra sykepleietjenesten, fokusgruppeintervjuer med foreldre, og idémyldring med barn.

 

Illustrasjonsfoto.

- Temaer, innspill fra intervjuer og idémyldring ble systematisert og samlet. Vi har jobbet mye med tekst og ord som barn forstår, sier fagutviklingssykepleierne. Barn og foreldre har gjennomgått e-læringen og foreslått forbedringer. Dette har gitt flere nyanser i språket som får fram viktige poeng. Foto: Oslo universitetssykehus.

Se alle e-læringskurs fra SSE