Europeiske epilepsisentre møttes i Oslo

Spesialsykehuset for epilepsi var vertskap for årets møte i forumet for europeiske epilepsisentre: The European Association of Epilepsy Centres (EAEC).

Administrative og faglige ledere fra 13 europeiske epilepsisentre møttes i Oslo. foto: Oslo universitetssykehus
Administrative og faglige ledere fra 13 europeiske epilepsisentre hadde sin årlige samling i Oslo, med Spesialsykehuset for epilepsi som arrangør og vert. Foto: Oslo universitetssykehus

Europeisk forum av epilepsisentre

13 epilepsisentre fra til sammen 7 land var representert da Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) arrangerte det årlige europeiske epilepsisentermøtet 30. mai til 1. juni. EAEC er et forum for administrative og faglige ledere. Sentrene utvekslet erfaringer med organisering, funksjon og kompetansebygging. I tillegg presenterte SSE seg med omvisning og foredrag.

Gode samarbeidspartnere

- De europeiske epilepsisentrene er gode samarbeidspartnere for SSE, sier seksjonsoverlege Ellen Molteberg ved Seksjon for voksenepilepsi. Vi utveksler erfaringer om hvordan vi driver og utvikler våre pasienttilbud. En interessant sak i år er hvordan mange av sentrene nå erstatter sin gamle bygningsmasse og utvider sin virksomhet. Dette er inspirerende for oss!

 Organisasjon med felles mål

EAEC er en organisasjon av epilepsisentre som driver forskning, medisinsk behandling og epilepsiomsorg. Det felles målet er å gi best mulig behandling til mennesker med epilepsi.

European Association of Epilepsy Centres EAEC. Logo
 

Epilepsisentre fra Tyskland, Nederland, Sveits, Storbritannia, Frankrike, Danmark og Norge er representert i EAEC, som hadde sitt første møtet i 1988. Norge har arrangert møtet én gang tidligere. Organisasjonen har utgitt et supplement til Epilepsy & Behaviour 2003 og i 2017, hvor alle epilepsisentrene presenterte sin virksomhet, visjoner og utfordringer.