Helsenorge

Letter den praktiske gjennomføringen av ketogen diett for epilepsipasienter

På Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) lærer voksne pasienter og foreldre til barn på ketogen diett å beregne riktig næringsinnhold i måltidene ved hjelp av et regneprogram på PC. Regneprogrammet er oppdatert med en ny database for å gjøre den praktiske gjennomføringen av diettbehandlingen enklere.

Illustrasjonsbilde ketogen diett.
Regneprogrammet er forbedret og gjør det enklere og raskere å lage nye måltidsoppskrifter for personer med epilepsi som går på ketogen diett. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

​Hjelp til foreldre og voksne pasienter

- Alle som skal starte behandling med ketogen diett ved SSE får tilgang til dette regneprogrammet, som de kan laste ned på egen PC, sier klinisk ernæringsfysiolog Sigrid Pedersen. De aller fleste som behandles med ketogen diett bruker programmet Dietist Net Ketogen for å beregne riktig næringsinnhold i måltidene. 

Illustrasjonsfoto av ketogen diett.

Alle oppskriftene fra oppskriftsheftet "Ketokokeboken" er kvalitetssikret og lagt inn i regneprogrammet. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Stort utvalg av oppskrifter

- Vi har kvalitetssikret alle oppskriftene fra oppskriftsheftet «Ketokokeboken» og samtidig lagt disse oppskriftene inn som en egen database i regneprogrammet, sier Pedersen. Dette kommer i tillegg til de allerede eksisterende databasene med næringsverdier for matvarer og produkter. Et godt regneprogram gjør det enklere og raskere å lage nye måltidsoppskrifter, noe som gir mulighet for god variasjon i måltidene. Dette er svært viktig, da mange av pasientene behandles med ketogen diett over lengre tid. Vi forsøker å tilrettelegge diettbehandlingen best mulig slik at de som har god effekt kan ha langvarig behandling uten at de går lei av maten, forteller Pedersen. 

Forskning

- Behandling av kompleks epilepsi med ketogen diett er en av våre nasjonale behandlingstjenester forteller klinisk ernæringsfysiolog og leder av diett-teamet Kathrine C. Haavardsholm. Derfor er det et av hovedområdene for forskningen ved SSE. Det skjer mye forskning på både effekt og bivirkninger av diett hos barn og voksne med epilepsi.


Foreløpig er det mye vi ikke vet om virkningsmekanismene bak den anfallsreduserende effekten av ketogen diett, eller hvordan kroppen påvirkes av langvarig diettbehandling. Her skjer det mye spennende forskning både på SSE og internasjonalt. I tillegg til epilepsi er det også enkelte metabolske sykdommer (stoffskiftesykdommer) som behandles med ketogen diett. Primærbehandlingen av sykdommen ved GLUT1-mangel og PDH-mangel er ketogen diett og hos disse pasientene ser vi ofte svært god effekt.

Les mer om ketogen diett på informasjonssiden til diett-teamet ved SSE