Fornøyde sykepleiestudenter ved SSE

En forbedret modell for sykepleiepraksis ved Spesialsykehuset for epilepsi gir gode tilbakemeldinger fra studentene.

Illustrasjonsfoto sykepleiestudenter
 

​Var skeptisk

- Jeg visste ikke hva jeg gikk til da jeg fikk praksisplass ved SSE, forteller sykepleiestudent Cathrine Jensen. Epilepsisykepleie er et smalt felt og veldig spesialisert. Derfor var jeg skeptisk til hva dette kunne gi av medisinsk praksis. Når jeg ser tilbake, har jeg lært mye nytt. For eksempel om psykogene ikke-epileptiske anfall (PNES) gjennom praksisen ved Solbergtoppen rehabilitering.

Mye mer enn epilepsien

- For meg har møtet med foreldre til barn og voksne med epilepsi vært lærerikt, sier Mathilde Sælid Karlsen. Det dreier seg om så mye mer enn epilepsien. Det psykososiale og samspillet mellom pasient, pårørende og sykepleier er viktig. Vi får også tid til refleksjon.

Noen av sykepleierstudentene i praksis ved SSE våren 2018

Siste-års studenter i sykepleiepraksis ved SSE: - Det er et så godt opplegg for sykepleiestudentene som vi ikke tidligere har opplevd, sier Mathilde S. Karlsen og Cathrine Jensen (første rekke på bildet). Foto: Oslo universitetssykehus.

Blir tatt på alvor 

- Som praksisstudent ser du at du følger en plan hele veien, sier de to studentene. Fagsykepleier har samtale med studentene én gang i uken. Da føler du deg tatt på alvor. Studentene opplever også at de er til nytte i posten, de er ikke i veien. Praksisarbeidet ved SSE har vært fantastisk. Det er et så godt opplegg for studentene som vi ikke tidligere har opplevd. Sykepleiepraksisen kan være av variabel kvalitet. SSE har noe å lære bort til andre.

Siste-års studenter er ofte en ressurs på sengepostene, sier Ingeborg Stavn (t.v.) og Ellen Pettersen. Foto: OUS

- For oss sykepleiere er det lærerikt å ha studenter som stiller spørsmål til praksis, sier Ingeborg Stavn (t.v.) og Ellen Pettersen. Foto: Oslo universitetssykehus

Studenter som ressurs

- Siste-års studenter er ofte en ressurs på sengepostene, bekrefter studentkoordinator og fagutviklingssykepleier Ellen Pettersen. For oss sykepleiere er det lærerikt å ha studenter som stiller spørsmål til praksis. Vi får også en del nyttige tilbakemeldinger gjennom studentenes fordypningsoppgaver og litteratursøk, kommenterer fagsykepleier Ingeborg Stavn.

Mer om modellen

Spesialsykehuset for epilepsi og Høyskolen i Oslo og Akershus har utviklet en forbedret praksismodell for sykepleiere i medisinsk praksis. Modellen har kunnskapsbasert praksis som en integrert del. Blant forbedringstiltakene er:

 • Felles introduksjonsdag
 • Tydeliggjøring av ansvar og oppgaver
 • Aktivitetsplan for praksisperioden
 • Oversikt over læresituasjoner
 • Daglig loggføring for student og veileder
 • Ukentlig veiledning

Studentoppgaver og kunnskap

 Studentoppgaver under praksisen

 Studentene får kunnskap om

 • Anfallsobservasjon
 • Observasjon av generell fungering
 • Observasjon av vitale funksjoner
 • Planlegge, prioritere og utføre sykepleieintervensjoner og evaluere disse
 • Dokumentere anfall og generell sykepleie. Beherske veiledende behandlingsplan
 • Kommunisere og samhandle med pasient og pårørende
 • Informere, veilede og undervise pasient og pårørende
 • Etiske overveielser

 

 • Hva er epilepsi
 • Årsaker til epilepsi
 • Utredning og prognose
 • Behandlingsalternativer
 • Anfallstyper
 • Ikke-epileptiske anfall og symptomer som ligner anfall
 • Rutiner for medikamentadministrasjon
 • Epilepsimedisiner, indikasjon, virkning, bivirkning
 • Etterlevelse
 • Anfallskuperende medisiner
 • Aktuell forskning, kunnskapsbasert praksis
 • Det tverrfaglige arbeidet ved SSE

Les kommentar i Sykepleien 11.08.18: "Arbeidsgiver: Gi sykepleierstudentene en god praksisopplevelse!"