Forskningsrådet støtter forskning om fosterskade ved bruk av epilepsimedisiner i svangerskapet

Norges forskningsråds årlige utlysning til nyskapende forskning har gitt 8,2 millioner i støtte til forskning som skal gi bedre kunnskap og sikkerhet ved bruk av epilepsimedisiner under graviditet.

Gervin, Selmer og Bjørk fikk støtte fra Norges Forskningsråd til prosjektet TeraEpi
Forskerne Gervin, Selmer og Bjørk (fra venstre) er fornøyd med at deres prosjekt TeraEpi nå har fått innvilget 8,2 millioner kroner fra Norges Forskningsråd. (Foto: Privat, Øystein Horgmo og Silje Alvestad.)

​Fikk støtte til nyskapende forskning

Forskerne Marte-Helene Bjørk, Kristina Gervin og Kaja Selmer kan glede seg over nyheten om at de har fått 8,2 millioner i støtte fra Norges forskningsråd til sitt prosjekt der de studerer hvorfor epilepsimedisiner kan være skadelig for fosteret under svangerskap. Målet er å få bedre kunnskap og sikkerhet ved bruk av epilepsimedisiner under graviditet.

Norges Forskningsråds årlige utlysning til nyskapende forskning er den største i sitt slag i Norge. Utlysningen er tematisk bred og inkluderer alle fagområder. Av de 11 prosent av søknadene som ble innvilget i desember var TeraEpi en av disse.

Vil avdekke skadelige mekanismer

Det er kjent at bruk av epilepsimedisiner under svangerskapet kan ha skadelig effekt for fosteret, men man vet svært lite om de underliggende årsakene og mekanismene, noe som forhindrer god håndtering og forebygging av de potensielle skadene. TeraEpi har som mål å avdekke disse mekanismene.

De skal undersøke data og DNA fra den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa), som er en av verdens største helseundersøkelser. De skal undersøke både genetiske og epigenetiske  mekanismer (dvs. mekanismer som styrer genuttrykk), samt analysere om folattilskudd under svangerskapet påvirker disse mekanismene.

Samarbeidsprosjekt TeraEpi

Prosjektet TeraEpi (Teratogenicity of anti-seizure medication: the roles of epigenetics and folic acid supplements) er et samarbeid mellom Bergen Epilepsy Research Group (BERG) der nevrolog og professor Bjørk er leder og med Nevrogenetisk forskningsgruppe ved Nevroklinikken, Oslo universitetssykehus, der forskerne Gervin og Selmer forsker på genetikk og epigenetikk ved nevrologisk sykdom.

Prosjektet er svært tverrfaglig

Prosjektleder Selmer er lege og har forsket på genetikk og epilepsi i en årrekke, mens Gervin er molekylærbiolog med epigenetikk som spesialfelt. Bjørk er nevrolog med svært bred forskningserfaring innen nevrologi, men med et hovedfokus på epilepsi og svangerskap.

I prosjektgruppa for øvrig inngår nevrolog Bendik Winsvold (Oslo Universitetssykehus), professor i farmasi Hedvig Nordeng (Universitetet i Oslo), professor og nevrolog Nils Erik Gilhus (BERG), og professor i genetisk epidemiologi Caroline Relton (Universitetet i Bristol).

Les mer om Nevrogenetisk forskningsgruppe ved Nevroklinikken i Oslo universitetssykehus