Hjerneuken 2019: Epilepsi og hukommelse er temaet for nytt e-læringskurs fra SSE

Mange med alvorlig epilepsi opplever at hukommelsen er svekket. E-læringskurset kan øke forståelsen for egne hukommelsesvansker og foreslår tiltak som kan gjøre hverdagen lettere. Kurset kan også være et samtaleverktøy når pasienten har én-til-én samtale med sykepleier.

Hjerneuken 2019: nytt e-læringskurs om epilepsi og hukommelse.
llustrasjonen fra e-læringen, trykket etter avtale med Eisai AB

Å forstå sin egen hukommelse

- Opplevelsen av å ha en svekket hukommelse betyr ikke nødvendigvis at det er snakk om en generell hukommelsessvikt, understreker nevropsykolog Halvor Torgersen. Det kan være enkelte vansker som påvirker læringen, som oppmerksomhetsvansker eller ordfinningsvansker.  Derfor er det viktig å lære mer om hvordan hukommelsen fungerer og hvordan epilepsien påvirker den.

 

Halvor Torgersen og Ellen Kjendbakke

- Mye teori er pakket inn i e-læringen om epilepsi og hukommelse, sier nevropsykolog Halvor Torgersen (t.v.). - Vi har fått verdifulle innspill fra pasienter fra Post 1 ved Seksjon for voksenepilepsi og rehabilitering og gode bidrag fra ergoterapeutene ved SSE, tilføyer undervisningsleder Ellen Kjendbakke (t.h.). Foto: Oslo universitetssykehus.

 

 

- Fordi mange har høye forventninger til seg selv, eller er inne i en dårlig periode, kan økt forståelse for egne opplevde hukommelsesvansker gjøre det lettere å sortere hva som kanskje er en svikt og hva som kan ha andre årsaker. Og ikke minst finnes det råd, tiltak og hjelpemidler som kan gjøre hverdagen lettere. Dette er nyttig kunnskap, også for helsepersonell, pårørende, venner, skole og arbeidsliv.

 

Start e-læringskurset: Epilepsi og hukommelse

Tenker nytt om pasientundervisning

- Å bruke e-læringer systematisk i pasientundervisningen er et mål for SSE. Vi er på vei mot en mer interaktiv og fleksibel undervisning, forteller Ellen Kjendbakke, undervisningsleder og ansvarlig for e-læringene fra Spesialsykehuset.

- Kursene er tilgjengelig på nett, og de kan tas når som helst. Pasientene kan kikke på e-læringen hjemme via mobiltelefon eller PC. Under innleggelsen kan det legges opp til gruppesamtaler og diskusjoner rundt temaer fra e-læringen. Kurset kan også være et samtaleverktøy når pasienten har én-til-én samtale med sykepleier. Undervisningen kan tilpasses den enkelte. Vi ønsker at flere helsepersonell og avdelinger utenfor SSE tar kursene i bruk. Røysumtunet bruker nå alle kursene våre i undervisningen.

 

Illustrasjonsfoto fra e-læringen.

Det kan være enkelte vansker som påvirker læringen, som oppmerksomhetsvansker eller ordfinningsvansker. Derfor er det viktig å lære mer om hvordan hukommelsen fungerer og hvordan epilepsien påvirker den. Foto: Shutterstock

 

Om e-læringskurset: Epilepsi og hukommelse

Epilepsi og hukommelse er det sjuende e-læringskurset i rekken, utarbeidet på oppdrag fra ledergruppen ved SSE. Kurset er basert på fagkunnskap og klinisk erfaring fra psykologtjenesten ved Spesialsykehuset, retningslinjer, brukere og pasienter. Undervisningsleder Ellen Sundland Kjendbakke, sykepleier Nann C. Ek Hauge og nevropsykolog Halvor Torgersen har utformet kurset. Ergoterapeutgruppen på SSE har gitt innspill om praktiske råd og tips i hverdagen og hvordan mestre hverdagen med hukommelsesvansker.

Se alle e-læringskurs fra SSE