Høyt søkertall gir håp om godkjenning av videreutdanning

Nesten 60 søkte om opptak til piloten for videreutdanningen i Epilepsi og helseveiledning ved OsloMet.

Illustrasjon fra OsloMet om videreutdanningen i epilepsi og helseveiledning
Videreutdanningen i epilepsi og helseveiledning er i gang som pilotstudium. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

​Overraskende stor interesse
- Det var overraskende mange søkere til pilotstudiet, noe som bekrefter behovet for en videreutdanning, sier sier Ellen Kjendbakke, undervisningsleder ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). Det var mange søkere og stor variasjon blant søkerne. Dette gjorde opptaket utfordrende. Da OsloMet og SSE satte opp kriterier for opptaket, tok vi hensyn til yrke, arbeidsplass og geografi. Det er tatt opp 21 eksterne søkere. Blant disse har vi fått med fem ansatte fra SSE.  I tillegg deltar fire studenter fra OsloMet.

Ellen Kjendbakke, undervisningsleder ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)

- Interessen for studiet bekrefter at behovet for informasjon er stort - også i helsevesenet. Dette er en ekstra motivasjon når vi jobber med å spre kompetanse om epilepsi, sier Ellen Kjendbakke, undervisningsleder ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). Foto: Oslo universitetssykehus.

Tester og videreutvikler
Hensikten med pilotstudiet er å utvikle en praksisnær utdanning i tråd med samfunnets behov og for å teste og videreutvikle innholdet i studiet. Piloten koster ikke penger og studentene får ikke studiepoeng. Studentene får kursbevis etter første semester. Første samling var på OsloMet 29. januar. Andre samling er på kurset om epilepsi, utviklingshemming og autisme 7. og 8. mars på SSE. Tredje samling er på OsloMet 26. mars.

Jobber for godkjenning av studiet
Mens piloten pågår, jobbes det med en studieplan som skal til godkjenning i utdanningsutvalget ved Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet i vår. Det høye søkertallet tas med i søknaden om godkjenning av utdanningen.

Planlagt start januar 2020
Studiet søkes etablert som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Blir studieplanen godkjent, vil fordypningsoppgaven i pilotstudiet gi studiepoeng. Oppstart av videreutdanningen planlegges i januar 2020.

Les mer om videreutdanning i epilepsi og helseveiledning