HELSENORGE

Hvordan kan du som lege bruke retningslinjen om epilepsi i praksis?

Retningslinjen om epilepsi skal gi travle klinikere svar på de mest aktuelle epilepsirelaterte spørsmål i løpet av minutter. Her er flere eksempler på hvordan leger kan ha nytte av den i klinisk praksis.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Retningslinjen om epilepsi er tilgjengelig på epilepsibehandling.no og som app. Illustrasjonsfoto: OUS.

Eksempel 1.

Du har en pasient med noen epilepsisuspekte anfall. Hvordan skal du få klarhet i om anfallene er ledd i epilepsi eller ikke?

Gå inn på kapitlet: Diagnostikk i retningslinjen

Her finner du underkapitler om når du bør mistenke epilepsi, hvor utredningen bør skje, og hva en utredning bør inkludere.

Eksempel 2.

Du har en pasient med vanskelig anfallssituasjon som har prøvd minst to legemidler som ikke har god effekt.

Du bør vurdere ikke-medikamentelle behandlingsalternativer som epilepsikirurgi, diettbehandling mot epilepsi eller stimulator behandling. Pasienten henvises til sykehus og lege med spesiell erfaring innenfor epilepsi. SSE har et særlig behandlingsansvar for disse pasientene.

Gå inn på Kirurgi og andre behandlingsalternativer i behandlingkapitlet

Eksempel 3.

Du har en voksen pasient som har fått diagnosen fokal epilepsi og har, etter samråd med pasient og pårørende, blitt enig om å starte behandling. Du lurer på hvilke legemiddel du skal velge – og hvordan du skal starte opp behandlingen.

Gå inn på kapitlet: Behandling i retningslinjen Du klikker videre på Legemidler, og videre på Medikamentell behandling hos voksne. Under Fokale anfall finner du at okskarbazepin, lamotrigin eller levetiracetam anbefales som første valg. La oss si at du velger okskarbazepin (Trileptal), og du lurer på dosering. Du går tilbake til Legemidler og klikker på Hvordan starte behandlingen?

Her finner du et underavsnitt om Dosering av forskjellige antiepileptika og ser at startdosen, doseopptrappingstakten og første måldosen av okskarbazepin hos voksne er henholdsvis 300 mg (150 x 2), øke med 150-300 mg/uke, og 600-900 mg (300-450 x 2).

Eksempel 4.

Du har et barn med fokal epilepsi og som med bruk av antiepileptika har vært anfallsfri i tre år. Foreldrene spør om det nå er forsvarlig å ta bort medisinene.

Du klikker på Behandling og Legemidler, deretter på

Når kan behandlingen avsluttes?

Her kan du lese om hvilke pasientgrupper man kan vurdere seponering hos, etter hvor lang tids anfallsfrihet og takten på dosenedtrappingen.

Eksempel 5.

Du vil vite mer om et spesifikt emne eller ord, for eksempel aura.

Du skriver inn emnet eller ordet i søkefeltet på forsiden. Da får du opp lenke til der disse forekommer i teksten. Aura vil du se forkommer fire steder.

Lett tilgjengelige og kunnskapsbaserte svar

I Norge har et solidarisk og egalitært helsevesen lenge vært en ambisjon. Det vil si at syke mennesker skal få service av høy kvalitet uansett alder, kjønn, funksjonsnivå, økonomi, bosted og etnisitet. Nasjonale kunnskapsbaserte retningslinjer for diagnostikk og behandling av ulike sykdommer er et av virkemidlene til nå et slikt mål.

www.epilepsibehandling.no

Prøv retningslinjen som app på mobilen!

Du kan laste ned retningslinjen som en gratis på App Store via MyMedicalBooks.  I app-en søker du på akkurat samme måte som på epilepsibehandling.no. Klikker du på stjernen, legges siden blant dine favoritter. Da blir det lett å finne frem de temaene du bruker mest. Du kan også ha retningslinjen tilgjengelig off-line.

 

Retningslinjen kan også lastes ned som gratis-app via App Store eller Google Play. Du kan ha den tilgjengelig off-line på mobile
Den kunnskapsbaserte retningslinjen om epilepsi er et nyttig digitalt oppslagsverk. Den finnes både på nett og som gratis app. Foto: Oslo universitetssykehus.

 

 

Les artikkelen: Bedre epilepsiomsorg med digital retningslinje


Fant du det du lette etter?