Hvordan kan en lege bruke retningslinjen om epilepsi i klinisk praksis?

Veiledning for leger

Retningslinjen om epilepsi skal gi travle klinikere svar  på de mest aktuelle epilepsirelaterte spørsmål i løpet av minutter. Her er fire eksempler på hvordan leger kan ha nytte av den i klinisk praksis.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Retningslinjen om epilepsi har som mål å gi travle klinikere raske svar på de mest aktuelle epilepsirelaterte spørsmål i løpet av minutter. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Lett tilgjengelige og kunnskapsbaserte svar

Retningslinjen om epilepsi har som mål å gi travle klinikere raske svar på de mest aktuelle epilepsirelaterte spørsmål i løpet av minutter. Du finner retningslinjen på www.epilepsibehandling.no

Prøv retningslinjen som app på mobilen!

Du kan laste ned retningslinjen som en gratis app på App Store via MyMedicalBooks.  I app-en søker du på akkurat samme måte som på epilepsibehandling.no. Klikker du på stjernen, legges siden blant dine favoritter. Da blir det lett å finne frem de temaene du bruker mest. Du kan også ha retningslinjen tilgjengelig off-line.

Retningslinjen kan også lastes ned som gratis-app via App Store eller Google Play. Du kan ha den tilgjengelig off-line på mobile
Den kunnskapsbaserte retningslinjen om epilepsi er et nyttig digitalt oppslagsverk. Den finnes både på nett og som gratis app. Foto: Oslo universitetssykehus.

I Norge har et solidarisk og egalitært helsevesen lenge vært en ambisjon. Det vil si at syke mennesker skal få service av høy kvalitet uansett alder, kjønn, funksjonsnivå, økonomi, bosted og etnisitet. Nasjonale kunnskapsbaserte retningslinjer for diagnostikk og behandling av ulike sykdommer er et av virkemidlene til nå et slikt mål.

Slik kan du som lege kan bruke retningslinjen i klinisk praksis - fire eksempler

Eksempel 1. Du har en pasient med noen epilepsisuspekte anfall. Hvordan skal du få klarhet i om anfallene er ledd i epilepsi eller ikke?
Du går inn på forsiden og klikker på Diagnostikk Her kan du se underkapitler om når du bør mistenke epilepsi, hvor utredningen bør skje og hva en utredning bør inkludere.

Eksempel 2. Du har en voksen pasient som har fått diagnosen fokal epilepsi og har, etter samråd med pasient og pårørende, blitt enig om å starte behandling. Du lurer på hvilke legemiddel du skal velge – og hvordan du skal starte opp behandlingen.
Du går inn på forsiden og klikker på Behandling

Du klikker videre på Legemidler, og videre på Medikamentell behandling hos voksne. Her finner du under Fokale anfall at okskarbazepin, lamotrigin eller levetiracetam anbefales som første valg.

La oss si at du velger okskarbazepin (Trileptal), og du lurer på dosering. Du går tilbake til Legemidler og klikker på Hvordan starte behandlingen?

Her finner du et underavsnitt om Dosering av forskjellige antiepileptika og ser at startdosen, doseopptrappingstakten og første måldosen av okskarbazepin hos voksne er henholdsvis 300 mg (150 x 2), øke med 150-300 mg/uke, og 600-900 mg (300-450 x 2).

Eksempel 3. Du har et barn med fokal epilepsi og som med bruk av antiepileptika har vært anfallsfri i tre år. Foreldrene spør om det nå er forsvarlig å ta bort medisinene.
Du går inn på forsiden og klikker på Behandling. Du klikker videre på Legemidler, og deretter på

Når kan behandlingen avsluttes?

Her kan du lese om hvilke pasientgrupper man kan vurdere seponering hos, etter hvor lang tids anfallsfrihet og takten på dosenedtrappingen.

Eksempel 4. Du vil vite mer om et spesifikt emne eller ord, for eksempel aura.
Du skriver inn emnet eller ordet i søkefeltet på forsiden. Da får du opp lenke til der disse forekommer i teksten. Aura vil du se forkommer fire steder.

Fant du det du lette etter?