HELSENORGE
Veiledning til sykepleiere

Hvordan kan en sykepleier bruke retningslinjen om epilepsi i klinisk praksis?

Les hvordan en sykepleier ved en nevrologisk poliklinikk forbereder seg til en time ved å bruke retningslinjen om epilepsi. Dette er et tenkt tilfelle. Sykepleier skal ha samtale med mor til Marie. Marie er 10 år og har en kjent epilepsi. Hun har absenser og generaliserte tonisk-kloniske anfall (GTK). Mor har ringt og var engstelig fordi Marie har fått et kraftig, rødt utslett. Mor ønsker også veiledning i håndtering anfall og tilrettelegging av hverdagen.

Illustrasjonsfoto: Oslo universitetssykehus
Den kunnskapsbaserte retningslinjen om epilepsi er et nyttig digitalt oppslagsverk. Den finnes både på nett og som gratis app. Foto: Oslo universitetssykehus.

Sykepleieren kjenner hverken mor eller Marie, og forbereder seg ved å lese journalen. Der står det at Marie de siste 4 ukene har fått hyppigere anfall, både absenser og GTK. Marie startet derfor med ny epilepsimedisin, Lamictal, for én uke siden.

For å finne oppdatert kunnskap om epilepsi før samtalen med mor går sykepleieren inn på: www.epilepsibehandling.no

Retningslinjen finnes også som gratis app. Appen brukes på samme måte som på epilepsibehandling.no. Mer om dette nederst på siden. 

Slik bruker sykepleieren retningslinjen
Sykepleieren vil gjøre seg mer kjent med Maries anfallstyper, og søker på anfallsklassifisering i søkefeltet. Øverst i trefflisten ligger lenke til siden: AnfallsklassifiseringSykepleieren leser teksten om GTK og absenser, og ser undervisningsfilm om begge anfallstyper.

Søkeordet bivirkninger bringer sykepleieren til kapitlet: Bivirkninger Her nevnes aldersavhengige bivirkninger, for eksempel lamotrigin-assosiert hudutslett som ses hyppigst hos barn. Sykepleieren følger lenken til: SSEs hjemmeside om epilepsimedisiner

Her ligger pasientinformasjon om lamotrigin, Lamictal hvor det står: «Allergiske utslett forekommer hos noen av dem som bruker lamotrigin. Utslettet kan for enkelte gjøre det nødvendig å slutte med preparatet». Sykepleieren vil konferere med lege før timen, og gi mor skriftlig informasjon om medisinen.

Praktisk anfallshåndtering - et mye brukt kapittel

  • Anfallshåndtering: Sykepleieren skal gi mor veiledning i håndtering av Maries anfall og søker på anfallshåndtering. Øverst på trefflisten kommer:Takling av pågående enkeltanfall Her beskrives hvordan man bør observere og håndtere epileptiske anfall, og hvordan man kan sjekke bevissthet. Praktiske råd knyttet til håndtering av Maries anfallstyper finnes også. Pluss en lenke til Behandling av status epilepticus hos barn. 
  • Anfallskalender: I menyen til venstre ser sykepleieren kapitlet:Anfallskalender For å veilede mor om hvordan de kan følge med på anfallene hjemme, leser sykepleieren seg opp. Her ligger også lenke til en side der mor kan bestille anfallskalender.
  • Anfallsutløsende faktorer: Mor har fortalt at Marie er mer sliten på ettermiddagen. Hun har ofte behov for søvn på dagtid. Sykepleieren finner et kapitel om: Anfallsutløsende faktorer Her oppfordres personer med epilepsi og deres pårørende til å identifisere faktorer som kan forsterke anfalls¬tendensen. Det kan gjøre det mulig å minimalisere eller helst unngå slike faktorer gjennom justeringer i levesettet. Sykepleieren ser at emosjonelt stress er den hyppigste anfallsprovoserende faktoren, men at også søvnmangel kan påvirke. Dette blir et tema i samtalen med mor.
  • Skole: Marie strever med å konsentrere seg på skolen. Hun går tilbake i ferdigheter. Skolen og foreldrene er bekymret. Sykepleieren søker på skole, og velger: Pedagogisk oppfølging Her foreslås det at pedagoger, i samarbeid med pårørende, vurderer behovet for en sakkyndig vurdering for å kartlegge barnets eventuelle behov for individuell tilrettelegging eller spesialpedagogisk hjelp. Det finnes også praktisk informasjon om samarbeid mellom hjem og skole, med en sjekkliste som kan være et godt hjelpemiddel
  • Informasjonsbehov: Sykepleieren søker til slutt på pasientopplæring for å se etter flere ressurser og velger:  Informasjonsbehov Her ligger forslag til temaer ved opplæring med lenker til kapitler i retningslinjen, samt lenker til e-læringskurs om epilepsi og mestring og om epilepsimedisiner. Under samtalen med mor kan sykepleieren vise tekst, filmer og deler av e-læringskursene. Mor kan selv besøke nettsiden når hun kommer hjem for få økt kunnskap om datterens epilepsi.

 

Retningslinjen kan også lastes ned som gratis-app via App Store eller Google Play. Du kan ha den off-line på mobilen
Retningslinjen kan også lastes ned som gratis-app via App Store eller Google Play. Du kan ha den tilgjengelig off-line på mobilen. Foto: Oslo universitetssykehus

Prøv retningslinjen som app på mobilen!

Du kan laste ned app-en gratis App Store eller Google Play. I app-en søker du på akkurat samme måte som på epilepsibehandling.no. Klikker du på stjernen, legges siden blant dine favoritter. Da blir det lett å finne frem de temaene du bruker mest. Du kan også ha retningslinjen tilgjengelig off-line.

Fant du det du lette etter?