HELSENORGE

Jubileumssymposium ved SSE innfridde forventningene

Representanter fra de sterkeste internasjonale epilepsiforskningsmiljøene kom til Oslo for å snakke under jubileumssymposiet til Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) 9. og 10 juni. 

Noen av foreleserne etter første dag
Helen Cross, president i international League Against Epilepsy (ILAE), gjennomgikk det nyeste innen diettbehandling ved epilepsi. Foto: Oslo universitetssykehus.

Forventningene ble innfridd da de syv ​forskerne, som alle er helt i front på sine felt, holdt "state of the art"-foredrag fra sentrale emner i epileptologien. I front stod Helen Cross, presidenten i International League Against Epilepsy (ILAE), og Alexis Arzimanoglou, europeisk koordinator ERN og EpiCARE.

Takk til foreleserne dag en.

Morten I. Lossius med Cecilie J. Landmark (t.v.) takket Torbjörn Tomson, Guido Rubbioli og Alexis Arzimanoglou, som holdt foredrag dag en. Foto: Oslo universitetssykehus.

Symposiet markerer at SSE er fast medlem i det europeiske referanse-nettverket EpiCARE, og fem års universitetstilknytning med professorat. 

I løpet av symposiet på to halve dager fikk deltakerne sjansen til å få med seg mer enn en kanskje får på flere større epilepsikongresser. Rundt 60 fysiske deltakere og 50-60 digitale fulgte forelesingene.​ Symposiet ble støttet økonomisk av Universitetet i Oslo.​​

Foreleser Frank Gilluam

Frank Gilliam foreleste om psykososiale temaer og pasientperspektivet. Foto: Oslo universitetssykehus.

Alexis Arzimanoglou innledet om viktigheten av internasjonale og regionale epilepsinettverk. Deretter ble den nyeste forskningen innen disse temaene presentert:

  • Genetikk innen epilepsi – Guido Rubbioli
  • Graviditet hos kvinner med epilepsi - Torbjörn Tomson
  • Diettbehandling av epilepsi – Helen Cross
  • Epilepsikirurgi og nevromodulasjon – Philippe Ryvlin
  • Psykososiale temaer og pasientperspektivet – Frank Gilliam
  • Fordeler og ulemper ved seponering av medisiner hos anfallsfrie barn og voksne - Kees Braun
Takk til foredragsholderne dag to.

Morten J. Lossius (t.v.) takket Helen Cross, Kees Braun, Philippe Ryvlin og Frank Gilliam etter dag to. Foto: Oslo universitetssykehus.

​Informasjon om foredragsholderne​ (PDF)

Les mer