HELSENORGE

Kari Aaberg fra SSE er nytt medlem i internasjonal epilepsikommisjon

International League Against Epilepsy (ILAE) inviterte i høst Aaberg til å bli med i Epidemiology Commission. Her skal hun bidra i arbeidet med å undersøke sykdomsbyrden som epilepsi utgjør i land over hele verden.

Arbeidsgruppen innen epidemiologi skal blant annet utvikle standarder for epidemiologisk forskning ved epilepsi og undersøke komorbiditet (samsykelighet) og mortalitet ved epilepsi i verden, forteller Aaberg, som er overlege ved Seksjon for barn og ungdom ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE).

I det internasjonale arbeidet mot epilepsi trengs informasjon om sykdomsbyrden epilepsi utgjør i verden. For å kunne sammenlikne informasjon fra forskjellige land er det behov for standarder. For å fremskaffe informasjon om sykdomsbyrden ved epilepsi i verden trengs det slike internasjonale samarbeid.

Ulik sykdomsbyrde i forsk​​jellige land​

Sykdomsbyrden ved epilepsi varierer mellom land i verden. Men det varierer også hvor mye informasjon man har om dette fra forskjellige land, opplyser hun.

- I de skandinaviske landene har vi en unik posisjon når det kommer til helseregistre, sier Aaberg.

- Å være med i en internasjonal kommisjon er lærerikt, og gir mulighet for kontakt med andre som forsker på epidemiologi ved epilepsi internasjonalt – og dermed et større nettverk. Medlemmene i kommisjonen har stor ekspertise og lang erfaring innen epidemiologi. 

Kari Aaberg er fotografert inne på SSE. I bakgrunnen er en murvegg.

Aaberg jobber med kommisjonen i tillegg til klinisk arbeid som overlege ved seksjon for barn og unge på SSE og forskning på utvikling hos barn med epilepsi. Foto: Oslo universitetssykehus

​​En rekke kommisjoner

​ILAE har opprettet totalt 13 kommisjoner med ulike områder innen epilepsi. I tillegg til kommisjonen som arbeider med epidemiologi, har ILAE kommisjoner innen blant annet «big data» klimaforandringer, genetikk, nevrobiologi, eldre mennesker, pediatri, psykiatri og epilepsikirurgi. 

Verdensomspennende ​arbeid

​​Leder i Epidemiology Commission, Jakob Christensen, er nevrolog ved Aarhus Universitetshospital og førsteamanuensis ved Aarhus Universitet. Han var førsteopponent ved Aabergs disputas i 2018. De andre medlemmene er Charles Newton, Alla Gueckt, Churl-Su Kwon og Ryan Wagner.

- Målet er at arbeidsgruppen skal ha medlemmer fra alle verdensdeler og innen ulike aldergrupper. Vi jobber med å få med medlemmer med tilhørighet til Asia og Latin-Amerika også, sier Aaberg.

Epidemiology Commission møtes digitalt rundt en gang i kvartalet. Til neste år samles de også i Dublin i Irland. 

Kommisjonen består av fem medlemmer, og i tillegg flere underarbeidsgrupper. Kommisjonen skal arbeide sammen fra 2022 til 2025.

​Stor ære

- Kari har skrevet veldig viktige artikler om epidemiologi, som er publisert i høyt rangerte tidsskrifter. Hun er blitt lagt merke til, forteller professor og forskningssjef ved SSE, Morten I. Lossius.

- ILAEs kommisjon innen epidemiologi er med på å legge premisser for hvordan epidemiologi innen epilepsi skal oppfattes og utøves – så det er en stor ære!