Koronaberedskapen på SSE frem til påske

På grunn av korona-epidemien er SSE pålagt redusert drift. Alle pasienter som skulle vært innlagt før påske blir oppringt. All poliklinikk gjøres nå som telefonkonsultasjoner.  Vi har også utvidet telefontiden til sykepleiepoliklinikken.

Illustrasjonsfoto telefoninfo fra SSE
Alle som skulle vært innlagt før påske får en telefon fra SSE med informasjon om utsettelse av planlagt innleggelse. På bildet er psykiatrisk sykepleier Grethe Refsland, som jobber ved Solbergtoppen. Foto: Oslo universitetssykehus.

Redusert drift ved SSE

Oslo universitetssykehus (OUS) er i gul beredskap på grunn av korona-pandemien. SSE er derfor pålagt å redusere sin drift i tråd med retningslinjer for kriseberedskap på OUS. Dette medfører en rekke endringer for våre pasienter og samarbeidspartnere. Vi jobber intenst for å opprettholde et tilbud til våre pasienter.

Poliklinikk via telefon

All poliklinikk gjøres nå via telefonkonsultasjoner hvor legene ringer pasienter som har time på poliklinikken. Videre opprettholder vi foreløpig en minimumsdrift for å ivareta prioriterte pasientgrupper best mulig.

Pasienter får telefon fra SSE

Alle som skulle vært innlagt før påske har fått og får en telefon fra SSE med informasjon om utsettelse av planlagt innleggelse.  Alle mottar nå brev fra OUS med informasjon om at planlagt innleggelse er utsatt.

SSE tar kontakt med alle pasienter på telefon for oppfølging og for å etablere en videre plan så godt som mulig. Dette blir også gjort for de som henvises i denne perioden.

Utvidet sykepleiepoliklinikk

SSE har opprettet en sykepleiepoliklinikk-telefon/servicetelefon.

Åpningstid: kl. 8.30 – 14.30 daglig frem til påske.

  • Voksen – telefon: 6750 1260

Vi legger fortløpende ut informasjon dersom situasjonen endres.