Kurs i klinisk kommunikasjon

Pasientens perspektiv er fokus i det nyutviklede kommunikasjonskurset for ansatte ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE).

Undervisningsleder Ellen Sundland Kjendbakke og fag- og forskningssykepleier Hilde Nordahl Karterud foran e-læring
KOMMUNIKASJON: E-læringskurset demonstrerer hvordan deltakerne kan forbedre sine kommunikasjonsferdigheter i møte med pasienter. Fra venstre: Ellen Sundland Kjendbakke og Hilde Nordahl Karterud. Foto: Oslo universitetssykehus

– Vi er svært opptatt av god kommunikasjon med pasienter og kollegaer her på SSE. Gjennom kurset «Ferdigheter i klinisk kommunikasjon», håper vi å bli enda bedre på pasientsamtalene, forteller avdelingsleder ved SSE, Grete Almåsbak.

I februar lyste Stab forskning, innovasjon og utdanning ved Oslo universitetssykehus (OUS) ut årets midler til utdanningsprosjekter. Prosjektene som får støtte, skal fremme gode læringsmiljøer for en eller flere profesjoner ved universitetssykehuset – noe som skal komme pasienter, ansatte og/eller studenter til gode.

Totalt ble det sendt inn 48 søknader om midler fra hele OUS. SSE mottok midler til implementeringen av prosjektet om klinisk kommunikasjon, og har tidligere mottatt midler til oppstart av prosjektet. Prosjektgruppen har bestått av undervisningsleder Ellen Sundland Kjendbakke, fag- og forskningssykepleier Hilde Nordahl Karterud, spesialsykepleier/rådgiver Nann Ek Hauge og psykiatrisk sykepleier/veileder Unni Egdetveit.

E-læringskurs med kommunikasjonsteori

Kurset inneholder både en e-læring med teori om klinisk kommunikasjon, filmatiserte rollespill, og gruppearbeid hvor deltagerne selv deltar aktivt gjennom rollespill og refleksjonsoppgaver. Målgruppen for kurset er ansatte som har pasientsamtaler. Det vil være plass til seks deltakere per kurs. Det vil være to instruktører til stede for å veilede på refleksjonoppgavene.

Karterud har utviklet teorigrunnlaget til kurset. Inspirasjonen til å lage rollespill kom fra et kommunikasjonskurs som 20 ansatte fra SSE deltok på ved Diakonhjemmet Sykehus, kalt «4 gode vaner».

Vil inspirere til gode samtaler

Prosjektgruppen skal ha en pilot med 16 sykepleiere i juni 2020. Videre er det planlagt at sykepleiere på post på SSE gjennomfører kurset. Senere skal kurset også tilbys andre ansatte ved SSE.

– Vi håper kurset kan gi helsepersonell inspirasjon til gode samtaler med pasientene, forteller Karterud.

Bedre sykdomsmestring

E-læringskurset fremmer pasientperspektivet i samtaler mellom pasient og helsepersonell. Målet er at pasientene i større grad skal føle seg sett og hørt, og dermed kan mestre sin sykdom og livssituasjon bedre. Kurset skal også være relevant for helsepersonell som møter pasienter med andre diagnoser enn epilepsi.

– Vi håper de filmatiserte rollespillene kan være nyttige. Rollespillet er kort og ser kanskje enkelt ut, men det er veldig mye jobb bak en filmsnutt med rollespill, opplyser Kjendbakke.

Fant du det du lette etter?