Likepersoner i epilepsi fikk faglig påfyll på Spesialsykehuset for epilepsi

Veiledning i ulike livsfaser var temaet for årets samling av likepersoner fra Norsk Epilepsiforbund. Likepersoner fra hele landet fikk oppdatert kunnskap om epilepsi på Spesialsykehuset for epilepsi (SSE).

Norsk Epilepsiforbund hadde likepersonsamling på SSE
Veiledning i ulike livsfaser var temaet for likepersonsamlingen. Foto: Norsk Epilepsiforbund.

​Likepersoner har en viktig rolle 

På samlingen var 28 likepersoner fra Epilepsiforbundets lokalforeninger i hele landet. Likepersonene betjener Epifon1, er foreldre-  og  ungdomskontakter og foredragsholdere, og alle er frivillige.

- Våre likepersoner har en viktig oppgave, understreker Bård Dalhaug i Epilepsiforbundet. De møter mennesker i krise og i vanskelige faser i livet. For å trygge likepersonene i rollen, samles vi én gang i året. Veiledning i ulike livsfaser var temaet for denne samlingen. I år er første gang Epilepsiforbundet har likepersonsamling på SSE.

- Vi er glad for å kunne bidra til faglig oppdatering av Epilepsiforbundets likepersoner, sier, Ellen Kjendbakke ved SSE.

- Vi er glad for å kunne bidra til faglig oppdatering av Epilepsiforbundets likepersoner, sier undervisningsleder ved SSE, Ellen Kjendbakke (t.h.) Her sammen med Epilepsiforbundets ungdomskonsulent Bård Dalhaug (t.v.) og rådgiver Benthe Lill Krigerød (midten). Foto: Oslo universitetssykehus.

I hjertet av kunnskapen

- Da vi spurte SSE å ha samlingen der, fikk vi ja fra første stund. Her var det vilje til å stille opp, også i helgen.  På Spesialsykehuset er vi midt i hjertet av kunnskapen, sier Krigerød.


- Et godt samarbeid med brukerorganisasjonen er et mål for oss, sier undervisningsleder Ellen Kjendbakke ved SSE.  Epilepsiforbundet og SSE satte opp programmet og fikk med forelesere fra SSE, Kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser og Solberg skole.

Faglig påfyll

- Norsk epilepsiforbund jobber blant annet med å forsterke/utvide sin likepersontjeneste, og som et ledd i dette er det å gi faglig påfyll et av hovedpoengene med samlingen i år, forteller Krigerød.  Det er viktig å være oppdatert når man møter mennesker i krise. Likepersoner med oppdatert kunnskap om epilepsi blir tryggere når de snakker med folk. En god likepersonstjeneste i hele Norge er målet med samlingen.