HELSENORGE

Nasjonalt nettverk for epilepsisykepleiere

Epilepsisykepleiere fra hele landet var samlet på Gardermoen nylig. Oppdatering om forskning innen epilepsi, faglige diskusjoner og nettverksbygging stod på programmet. Alle sykepleiere som har særlig interesse for epilepsi gjennom sitt arbeid kan bli med i nettverket.

Foredragsholdere fra Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)
Deltakerne fikk oppdatering om forskningsprosjekter innen epilepsi. Fra v.: spesialsykepleier Nann Ek Hauge, styremedlem/sykepleier Vibeke Snarset, professor i farmakologi/medisinsk rådgiver Cecilie L. Johannessen. Foto: Oslo universitetssykehus.

​Viktig forskningsinformasjon

Blant temaene var hjerne og CheckWare, epilepsibehandling med de nyeste antiepileptika, epilepsisykepleiers rolle, barn med epilepsi, epilepsikirurgi, barn som pårørende, flerkultur og informasjon fra Epilepsiforbundet. Samlingen gav nyttig kunnskap om pågående forskningsprosjekter innenfor fagfeltet epilepsi. Denne forskningen er viktig for pasientgruppene våre med tanke på utvikling av fremtidens helsetjenester. 

Foreleserne Signe E. Hammer og Kristin Alfstad .

Fagutviklingssykepleier Signe E. Hammer og overlege Kristin Å. Alfstad fortalte om epilepsikirurgi og sykepleiers rolle i kirurgiutredningen. Foto: Oslo universitetssykehus.

Faglig og sosialt utbytte

​- Epilepsisykepleierne var engasjerte og diskuterte faglige spørsmål. Ikke minst ble man bedre kjent og terskelen for å ta kontakt er blitt lavere, forteller Vibeke Snarset, styremedlem i nettverket og sykepleier ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). 

Epilepsisykepleierne var engasjerte og diskuterte faglige spørsmål. Ikke minst ble man bedre kjent og terskelen for å ta kontakt er blitt lavere

Foredragsholder Merete Tschamper.

Epilepsisykepleier/stipendiat Merete Tschamper fra SSE fortalte om et forskningsprosjekt om barn med epilepsi. Foto: Oslo universitetssykehus.

Synliggjøring, erfaring og kompetanse

Målet med nettverket er å synliggjøre sykepleierens rolle i behandlingstilbudet. Nettverket skal også bidra til erfaringsutveksling og kompetansespredning mellom sykepleiere som jobber med epilepsi og mellom helseforetak og fagmiljø. Det er åpent for alle sykepleiere som har særlig interesse for epilepsi gjennom sitt arbeid. Nettverket ble opprettet i 2016 etter initiativ fra Epilepsiforbundet, som ble presentert av ass. generalsekretær Jørn Sibeko under samlingen. 

Vil du bli med i nettverket?

Send mail til sykepleie@epilepsi.no​Medlemsskap er gratis.​

Følg på Facebook

Følg gjerne nettverket på facebookgruppen: Nettverksgruppe for epilepsisykepleiere