Nevrodagene 2019 11. -15. mars

Nevrodagene er det viktigste nasjonale fagarrangementet for norske nevrologer og avholdes i Oslo en uke i mars hvert år. Her presenteres en rekke forskningsprosjekter og forskningsresultater innen nevrologi med deltakere fra hele landet. Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) var representert med mange innlegg.

Det var mange foredragsholdere fra SSE under Nevrodagene 2019.
SSE var representert med mange foredragsholdere under årets Nevrodager. Foto: privat.

​Førerkortvurdering

Rune Markhus presenterte foreløpige resultater fra en spørreundersøkelse om hvordan førerkortvurderinger gjøres på epilepsisentre rundt om i Europa.

Selv om det er ganske stor enighet i Europa om at man må ha vært anfallsfri  i 12 måneder før man kan kjøre bil, er det ganske store forskjeller i hvordan man vurderer patologiske funn i EEG. Noen steder testes man ganske grundig, mens andre bryr seg mindre om EEG funn. Det er imidlertid ganske stor enighet om at det er behov for mer forskning omkring hvordan førerkortvurderinger bør gjøres hos pasienter med epilepsi.

Vagusnervestimulator

Konstantin Kostov la frem resultater fra et pågående prosjekt om alle pasienter som har fått implantert vagusnervestimulator ved OUS fra 1993 fram til 2012, slik at de har hatt mulighet for minst fem år med oppfølging. Av totalt 462 pasienter har 321 hatt minst fem år oppfølging.

Etter seks måneder har 30 prosent av pasientene mer enn 50 prosent anfallsreduksjon. Etter fem år har 50 prosent av pasientene mer enn 50 prosent anfallsreduksjon.

Andelen av anfallsfrie pasienter øker også signifikant til nesten 10 prosent ved fem år. Behandlingen tolereres godt og det er flere tilleggseffekter som bedre humør, mer årvåkenhet og effekt av magneten med kortere og/eller mildere anfall. Dette er den sannsynlige årsaken til at 70 prosent av pasientene bruker vagusnervestimulator ved 50 års alder, til tross for at ikke alle har hatt veldig stor reduksjon i anfallshyppigheten.

Det var mange foredragsholdere fra SSE under Nevrodagene 2019

Noen av foredragsholdere fra SSE under Nevrodagene 2019. Foran f.v.: Anders Kive (lege), Katrine Heger (masterstudent i farmakologi, NTNU/OsloMet) Cecilie Johannessen Landmark (professor i farmakologi), Ida-Marie Lossius (LIS-lege), Kari Kjeldstadli (overlege i klinisk farmakologi, Avd for farmakologi, Ullevål/SSE), Ellen Molteberg (overlege og seksjonsleder). Bak f.v.: Oliver Henning (overlege), Arton Baftiu (medisinsk rådgiver), Konstantin H. Kostov (overlege). Rune Markhus, Line Ulvin og Hanna L. Linge var ikke til stede under fotograferingen. Foto: Privat.

Antiepileptika

Cecilie Johannessen Landmark fortalte om brivaracetam-studien og sammenheng mellom effekt og bivirkninger og serumkonsentrasjoner etter at det er etablert en ny analysemetode! Hun snakket også om cannabidiol ved refraktær epilepsi; hva vet vi og hva skjer fremover? Det kommer mange henvendelser til SSE om bruk av ulike cannabidiol-preparater og hvordan dette bør følges opp. Mange venter på registrering i Europa av legemidlet Epidiolex i 2019. Farmakologi-teamet ved SSE fokuserer på å få mer kunnskap om sikkerhetsaspekter og interaksjoner med andre antiepileptika i internasjonalt samarbeid.

Postersesjoner

• Ida Marie Lossius la frem foreløbige kliniske erfaringer med perampanel (Fycompa)
• Anders Kive la frem risikofaktorer for ugunstig psykososial situasjon hos unge med epilepsi fra en 5-års longitudinell studie
• Kari Kjelstadli hadde innlegg om økt bruk av sultiam (Ospolot) hos barn
• Cecilie Johannessen Landmark holdt innlegget til Hanna L. Linge om måling av serumkonsentrasjoner av brivaracetam
• Katrine Heger hadde innlegg om oppfølging og bruk av antiepileptika hos pasienter med Dravet syndrom
• Ellen Molteberg la frem resultater fra sitt forskningsprojekt om modifisert ketogen dietts påvirkning på thyroideafunksjon hos voksne pasienter med behandlingsrefraktær epilepsi.

Tar pasienter med epilepsi legemidlene som foreskrevet?

Oliver Henning  fortalte om et prosekt SSE har hatt i samarbeid med Norsk Epilepsiforbund.  Et online spørreskjema ble sendt ut for å høre med pasienter om de iblant glemte å ta sine medikamenter eller iblant bevisst tok dem annerledes enn avtalt med legen. Av 1182 personer med epilepsi rapporterte 40 prosent at de noen ganger, eller ofte, glemte å ta medisiner som planlagt. Ca. 30 prosent rapporterte at de i blant valgte å ikke følge behandlingsplanen som var avtalt med legen sin. Å glemme medisinene forkom hyppigere hos de yngre og de som slet med hukommelse.  Å bevisst velge å ta medisiner annerledes forekom hyppigere hos menn og de som følte seg stigmatisert. I begge gruppene var å ha depresjon forbundet med dårlig etterlevelse. Tiltak for å øke etterlevelsen bør ta hensyn til disse faktorene.


Kveldsseminar om førerkort

Rune Markhus og Ellen Molteberg deltok under Norsk Epilepsiselskaps kveldsseminar om førerkort. Det var god oppslutning om kveldsseminaret.