HELSENORGE

Nordisk forskningssamarbeid innen epilepsi – Nordic Epilepsy Network (NorEpiNet)

De nordiske landene har mye til felles, blant annet innen kultur, språk og organisering av helsevesenet. Derfor kan det være ekstra verdifullt å ha en arena for nordisk samarbeid innenfor epilepsibehandling og -forskning.

Nordiske epilepsiforskere.
I regi av NorEpiNet møttes en gruppe nordiske epilepsiforskere i Gøteborg nylig. Alle landene bortsett fra Island var representert. Foto: Oslo universitetssykehus

Nordisk samarbeid innen epilepsifeltet​

NorEpiNet er et nystartet nordisk nettverk som har som mål å fremme samarbeid innen både klinikk og forskning på epilepsifeltet. Foreløpig finnes arbeidsgrupper for fagområdene: 

  • Presisjonsmedisin og genetikk 
  • Ketogen diettbehandling 
  • Medisinske registre 

Kaja Selmer er en av initiativtakerne til dette samarbeidet og er leder for styringskomiteen. 

Logoen til NorEpiNet

Felles nordisk forskningsregister

I regi av NorEpiNet møttes en gruppe nordiske epilepsiforskere i Gøteborg 3. februar. Alle landene bortsett fra Island var representert. På programmet var det foredrag om eksisterende databaser i alle landene og diskusjon om hvordan man kan gå frem for å få til et felles forskningsregister. Å benytte internasjonale klassifikasjonsstandarder vil være viktig. 

Presisjonsmedisin innen epilepsi​​

Innenfor presisjonsmedisin hørte vi blant annet spennende foredrag om mikrobiota (tarmflora); om såkalt «drug repurposing» som innebærer å benytte allerede registrerte medisiner til andre formål og om somatiske mutasjoner og hvordan disse kan behandles persontilpasset. 

Kurs og stipend

Av videre aktivitet i regi av NorEpiNet kan nevnes et kurs innen presisjonsmedisin som arrangeres til høsten. NorEpiNet tilbyr dessuten reisestipend til klinikere som ønsker å hospitere hos kolleger i andre nordiske land.