Ny, heldigital videreutdanning innen epilepsi fra 2021:

Den nye videreutdanningen «Epilepsi, helseveiledning og kvalitetsforbedring i praksis» skal bidra til å dekke det økende behovet for epilepsikompetanse i hele landet. Den tverrprofesjonelle utdanningen er utviklet av OsloMet i samarbeid med Spesialsykehuset for epilepsi (SSE).

Ansatte fra SSE og OsloMet
Undervisningen består av webinarer, gruppearbeid og aktiv deltakelse på nettbaserte plattformer. Foto: Shutterstock

Vil forbedre tjenestetilbudet

Formålet med utdanningen er å gi bedre tjenester til mennesker med epilepsi ved å øke kunnskapsnivået blant helse- og sosialfaglige yrker.
Målgruppen er ansatte i helse- og omsorgstjenesten, (re)habiliteringstjenesten eller poliklinikk. Utdanningen er også aktuell for ansatte i skolen med elever som har epilepsi. Utdanningen er utviklet i tett samarbeid mellom arbeidslivet, en bredt sammensatt referansegruppe, studenter og OsloMet.

Vektlegger selvstendighet

Undervisningen består av webinarer, gruppearbeid og aktiv deltakelse på nettbaserte plattformer som Canvas, og bokskapet, OsloMet. Selvstendig studieinnsats er vektlagt. Gjennom digitalt samarbeid får studentene trening i aktiv helseveiledning med tanke på å fremme pasienters/brukers mestringskompetanse, stille åpne spørsmål og være aktivt lyttende. De får også øvelse i å gi og ta imot konstruktive tilbakemeldinger.

Utdanningen består av to emner

Programplanen som ble godkjent i juni består av to emner à 15 studiepoeng: «Epilepsi og helseveiledning» og «Kvalitetsutvikling i praksis innen epilepsiomsorg».  Utdanningen utgjør totalt 30 studiepoeng. Utdanningen går over to semestre.

  • «Epilepsi og helseveiledning». Emnet gir studentene innsikt i hvordan det er å leve med epilepsi, og kompetanse å bidra til økt mestring og livskvalitet gjennom helseveiledning. I helseveiledningen vektlegges ressurser, ønsker og behov hos pasienter, brukere og nærpersoner.
  • «Kvalitetsutvikling i praksis innen epilepsiomsorg». Emnet gir en innføring i kvalitetsforbedring, innovasjon og endringsarbeid. Studentene gis mulighet til å jobbe med kvalitetsutvikling i praksis relatert til utfordringer knyttet til epilepsi, på individ eller systemnivå. Gjennomføring av emnet forutsetter arbeidslivstilknytning.

Ansatte ved OsloMet og SSE som har samarbeidet om videreutdanningen.

Fra venstre: Torunn Erichsen ved OsloMet, Elise Weiberg ved OsloMet, Ellen Sundland Kjendbakke ved SSE, Anne Bakke, ved OsloMet og Kari Høium ved OsloMet. Foto: Oslo universitetssykehus/OsloMet

E-læringskurs og retningslinje i pensum

Undervisningsleder Ellen S. Kjendbakke ved SSE vil bidra i gjennomføringen sammen med Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA) og Institutt for atferdsvitenskap (AV) ved OsloMet. SSE har utviklet e-læringskurs og Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi.  E-læringskursene og retningslinjen er en del av pensumet i videreutdanningen.

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) har gitt midler til opprettelse av den digitale videreutdanningen. Norsk Epilepsiforbund har vært en viktig pådriver for videreutdanningen.

Søknad

Søknadsfristen er satt til 1. september. Er det fortsatt ledige plasser, er det mulig å søke opptak etter at søknadsfristen har utløpt.

Her kan du lese mer om videreutdanningen og søke opptak.

Se også

Kunnskapsbasert retningslinje for epilepsi

E-læringskurs om epilepsi fra Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)