HELSENORGE

Ny klassifikasjon av epileptiske anfall og epilepsityper er oversatt til norsk

At den nye klassifikasjonen av anfalls- og epilepsityper er kommet på norsk, er viktig for at den skal brukes i norsk epilepsiomsorg fremover. Riktig klassifisering er avgjørende for riktig valg av epilepsibehandling.

Bilde av plakat med norsk versjon av den nye epilepsiklassifikasjonen
Den nye klassifikasjonen av anfall og epilepsitype skal innføres i norsk epilepsiomsorg fremover.

Epilepsiklassifikasjonen har tre nivåer. Først må klinikeren bestemme anfallstypen, så epilepsitypen og til slutt epilepsisyndromet, hvis mulig.

Anfallstype

Anfallsklassifikasjonen bygger hovedsakelig på hvordan anfallene ytrer seg klinisk. De tre viktigste punktene er:

  1. Først, avgjør om anfallsstart er fokal eller generalisert, ev. ukjent.
  2. Hvis fokalt anfall, vurder om grad av bevissthet kan bestemmes. Det kan ev. utelates.
  3. Avgjør om anfallet har motoriske elementer eller ikke.

Les artikkelen: Ny klassifikasjon av epileptiske anfall i Tidsskriftet 2017/21

Nye forkortelser

FB: fokalt anfall med bevart bevissthet (tidligere EPA)

FR: fokalt anfall med redusert bevissthet (tidligere KPA)

GTK: generalisert tonisk-klonisk anfall (tidligere primær generalisert tonisk-klonisk anfall)

FTK: fokalt anfall med utvikling til et bilateralt tonisk-klonisk anfall (tidligere sekundær generalisert tonisk-klonisk anfall)

Epilepsitype og epilepsisyndrom

Epilepsitypene kategoriseres etter etiologi (årsak) i seks undergrupper. For å få et mest mulig helhetlig bilde av pasienten bør også komorbiditet kartlegges. Korrekt epilepsiklassifisering er en forutsetning for riktig terapivalg. Den nye klassifikasjonen skal ikke bare være et viktig redskap innen diagnostikk og behandling, den skal også brukes innen forskning og i all faglig kommunikasjon.

Les artikkelen: Ny epilepsiklassifikasjon i Tidsskriftet 2017-23/24

Bildet viser Oliver Henning

Oliver Henning (bildet) og Karl Otto Nakken, henholdsvis president og æresmedlem i NES, har stått for arbeidet med den norske versjonen.

Norsk Epilepsiselskap (NES) er den norske grenen av International League Against Epilepsy (ILAE). Etter anmodning fra ILAE har NES arbeidet med norsk oversettelse av den nye klassifikasjonen som nå skal brukes i norsk epilepsiomsorg. Den norske versjonen har vært på høring til over 50 fagpersoner ved landets nevrologiske avdelinger, epilepsisykepleiere og Norsk Epilepsiforbund.

Presentasjoner om den nye klassifiseringen NES har laget presentasjoner som kan brukes ved undervisning og informasjon:

Presentasjon om anfallsklassifikasjonen

Presentasjon om epilepsiklassifikasjonenPlakat (pdf) 

To-sidig plakat med klassifikasjon og forkortelser

Fant du det du lette etter?