Ny testpoliklinikk for ansatte åpnet på SSE

Testpoliklinikken ved SSE bidrar nå til å dekke behovet for testing av OUS-ansatte.  

Telt ved testpoliklinikken på SSE
Testpoliklinikken for OUS-ansatte er bemannet med helsepersonell fra SSE.

​- Vi har opprettet vår egen teststasjon, hvor vi bruker en del av personalet. Vi har lært opp ca 20 stykker. Til daglig vil det jobbe seks personer ved denne stasjonen, forteller leder ved Spesialsykehuset for epilepsi, SSE, Grete Almåsbak.

Testpoliklinikken på SSE ligger under Koronatestpoliklinikken på Ullevål.

FØRSTE STOPPESTED: Helsepersonell ved første stoppested

FØRSTE STOPPESTED: Helsepersonell ved første stoppested. Foto: Oslo universitetssykehus.

Leder kontakter testpoliklinikken

Ansatte med symptomer på akutt luftveisinfeksjon tar kontakt med sin nærmeste leder, som vurderer behov for testing. Leder kontakter callsenteret, om testing er aktuelt, etter de nye retningslinjene for testing.

Testing utføres i bil

All testing foregår utendørs, og den ansatte som skal testes sitter i bilen hele tiden. Den ansatte må selv kontakte sin leder, da ledere ikke får opplysninger om prøvesvaret.

Ved andre stoppested blir koronaprøven tatt av helsepersonell.

PRØVETAKER: Helsepersonell tar koronaprøven ved andre stoppested. Foto: Oslo universitetssykehus.

Sender ansatte ved behov

- Vi reduserer betydelig ned på behandlingen ved sykehuset, og holder på med kartlegging av personal som kan brukes andre steder, først og fremst på Oslo universitetssykehus. På sikt vil mer enn halvparten av staben være klar for omorganisering. Foreløpig er det ikke meldt om behov, men vi er klare for å begynne å sende ansatte, sier Almåsbak.