Nytilsatt leder for psykologene ved Spesialsykehuset for epilepsi

Annette Holth Skogan har ledet Seksjon for klinisk psykologi og nevropsykologi ved SSE siden høsten 2018. Hun har en doktorgrad på tema nevropsykologiske karakteristika hos urolige og rastløse førskolebarn, og inspireres  av alt hun ikke vet eller forstår.

Annette Holth Skogan
Savnet av den rendyrkede nevropsykologien førte Annette Holth Skogan til jobben som seksjonsleder for psykologene ved Spesialsykehuset for epilepsi. Foto: Oslo universitetssykehus

​Hvilken erfaring og kompetanse hadde du med deg til SSE?

- Jeg fullførte profesjonsstudiet i psykologi i 1995 og var tilknyttet Sunnaas sykehus både i hovedpraksis og som ferdig utdannet psykolog. De siste årene der jobbet jeg som prosjektmedarbeider, og i en kort periode som leder,  i Kognitiv Rehabiliteringsenhet Sunnaas Sykehus (KReSS). Mens jeg jobbet ved BUP Asker, ble jeg ferdig spesialist i klinisk nevropsykologi. I 2015 disputerte jeg på temaet nevropsykologiske karakteristika hos urolige og rastløse førskolebarn. Etter fire år med forskning og klinikk ved Nevropsykiatrisk seksjon i Vestre Viken, startet jeg som seksjonsleder ved SSE høsten 2018.

Hvorfor begynte du ved SSE?
- Etter mange år i psykisk helse, savnet jeg den mer ‘rendyrkede’ nevropsykologien. Da noen tipset meg om at stillingen som seksjonsleder ville bli lyst ut, hoppet jeg i det, til tross for at jeg hadde det veldig fint i jobben i Vestre Viken.

Annette Holth Skogan

Psykologene på SSE: bak f.v.: Carl Fredrik Eliassen, Einar Heminghyt, foran f.v.: Eli B. Kyte, Sandra M. Ramon-Melo, Silje Lundgren, Lisbeth Schøyen, Annette Holth Skogan, Halvor Torgersen og Siv Bækkelund. Guro Minken var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Oslo universitetssykehus.

Psykologene på SSE er involvert i mange ulike typer vurderinger. Vi har vårt tyngdepunkt i nevropsykologiske undersøkelser, der vi kartlegger kognitive funksjoner som for eksempel oppmerksomhet, språk  og hukommelse. Mange av pasientene som kommer til SSE har også behov for samtale med psykolog på bakgrunn av psykiske vansker og/eller belastninger. Da kan vi bidra med vurdering av psykisk helse og bistå ved behov for henvisning til videre oppfølging i psykisk helsevern. Psykologene er også involvert i forskning på epilepsirelaterte tema.

Hvilke mål har du som leder?
- Hovedmålet mitt er å sikre at pasientene får den best mulige utredning og behandling. Jeg ønsker å bygge et sterkt, utadvendt og proaktivt fagmiljø, der forskning og kvalitetssikring er en naturlig del av det vi gjør. Og folk skal glede seg til å gå på jobb. Kollegaene mine er dedikerte, faglig nysgjerrige, hardtarbeidende og svært kompetente - smilet sitter i tillegg svært løst.

Hva kan du tilføre til seksjonen og lederteamet ved SSE?
- Jeg tror jeg kan bidra med engasjement, kreativ problemløsing og vilje til samarbeid. Mange års erfaring med tverrfaglig samarbeid er fin bagasje å ha med seg hit.

Hva inspirerer deg som leder?
- Muligheten til å påvirke i viktige spørsmål og å bidra til at andre kan yte sitt aller beste.

Hva inspirerer deg som fagperson?
- Alt jeg ikke vet eller forstår.

Er det en sak eller noe du brenner for?
- Reelt tverrfaglig samarbeid i klinikk og i forskning.

Hvis du kan se inn i fremtiden: hvor ønsker du at seksjonen og SSE er om fem år?
- Jeg vil jobbe for at seksjonen om noen år er i full gang med egen-initierte, små og store forskningsprosjekter i samarbeid med andre seksjoner ved SSE og andre foretak/ fagmiljøer. SSE skal være enda mer synlig utad som et sterkt og innovativt fagmiljø. Og kanskje er det mer god kunst på veggene på SSE!