Helsenorge

Nytt aktivitetstilbud for barn fra 0 til 6 år med epilepsi

Det nye aktivitetstilbudet for barn fra 0 til 6 år med epilepsi gjør at fagfolk kan observere og vurdere flere barn samtidig. Og foreldre kan få veiledning av flere faggrupper. Småbarnsgymmen er et pilotprosjekt på SSE.

Fra gymsalen med aktivitetsleker
Småbarnsgymmen er et pilotprosjekt frem til sommeren 2021. Marte Årva (t.h.), enhetsleder ved Spesialpedagogisk observasjonsenhet og Kristine Dahl, fysioterapeut ved Klinisk service, leder prosjektet. Foto: Oslo universitetssykehus.

​Aktivitet for barn på alle funksjonsnivåer

Småbarnsgymmen er et gruppetilbud for barn med epilepsi på Seksjon for barn og ungdom. Foresatte følger eget barn. En fysioterapeut og en pedagog legger til rette for fysisk aktivitet og sang for alle, uavhengig av deres funksjonsnivå.

Barn i lek. Illustrasjonsfoto

Småbarnsgymmen gjør det mulig å observere og vurdere flere barn samtidig. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Utvidet tilbud

Drivkraften bak Småbarnsgymmen er Spesialpedagogisk observasjonsenhet og fysioterapeutene ved Klinisk service. - Vi ønsket å utvide tilbudet til barn fra 0 til 6 år, sier Årva. Tilbudet er tverrfaglig, med ukentlig, organisert lek og aktivitet i gymsal.

Ny type veiledning for foreldre

Foreldre som deltar på Småbarnsgymmen kan få veiledning av pedagog og fysioterapeut. Foreldreveiledning av denne typen er nytt ved SSE.

Gir flere observasjoner av barn

Småbarnsgymmen gjør at vi kan observere og vurdere flere barn samtidig, sier Årva. Fysioterapeutene og spesialpedagogene får mulighet til faglige observasjoner og vurderinger utover det ordinære tilbudet. - Erfaring tilsier at det ikke alltid er tilstrekkelig med det som ut i fra kapasitetshensyn tilbys pasientene. Vi skaper et felles, ukentlig møtepunkt, der samarbeid kan skje naturlig. Andre faggrupper er også velkomne. Sykepleier og ergoterapeut kan delta etter ønske og behov.

Les mer om Spesialpedagogisk observasjonsenhetLes mer om Seksjon for klinisk service