HELSENORGE

Nytt utstyr gir fysioterapeutene ved SSE økte muligheter ved observasjon og testing av pasienter

Fysioterapeutene ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) har deltatt på fysioterapikongressen som ble avholdt på Fornebu i mars. Fra en av produsentene som stilte ut på kongressen har SSE fått «fysioterapi-byggeklosser». Utstyret, som de lenge har ønsket seg, gir flere og bedre muligheter for observasjon og testing av pasienter. 

Fysioterapeutene med de nye "fysioterapi-byggeklossene"
Både faglig påfyll og nytt utstyr inspirerer den faglige utviklingen, sier spesialfysioterapeutene Marit Braanen, Irene B. Hauge og Tone B. Blackstad. Foto: Oslo universitetssykehus.

​Mer i verktøy-kassen

Ved behov observerer og vurderer fysioterapeutene ved SSE barn og voksne pasienter med tanke på motorikk, fysisk funksjon og deltakelse i fysiske aktiviteter.  På den måten kartlegges pasientens ressurser og forutsetninger for å kunne bruke kroppen sin i hverdagen, utvikle seg og delta i fysiske aktiviteter. 

- Vi får pasienter med mange ulike problemstillinger henvist og utreder dem utfra deres individuelle behov, sier spesialfysioterapeut Marit Braanen ved SSE.  Det kan for eksempel være innen motorisk funksjon, deltakelse, smerter, nevrologiske problemstillinger og ved diagnoseavklaringer. Ved behov følger vi også opp pasienter etter epilepsikirurgi. ​
​​
Fysioterapeutene viser trening på gangbane

«Byggeklossene» er trykkfaste og har god friksjon. Ved å bygge på eller ta bort deler, har vi mange variasjonsmuligheter, sier fysioterapeutene ved SSE. Rasmus prøver hinderløypen, eller gangbanen, bygget opp av rektangler og halvmåner.  Foto: Oslo universitetssykehus.

- Spesielt når vi skal følge opp barn i rehabilitering og opptrening etter epilepsikirurgi, får vi nytte av det nye utstyret, sier Braanen. Utstyret bidrar når vi skal utforske pasientenes funksjon. Med bakgrunn i fysioterapi vurdering kan vi eksempelvis foreslå tilrettelegging i aktiviteter og andre relevante tiltak for når pasienten kommer hjem. Nå har vi mer i verktøy-kassen til å hjelpe pasientene.​

Rasmus demonstrerer trening i trapp

Behandlingsunderlag og balanseputer er bygget opp for at Rasmus kan få jobbet med kroppen i trapp. Foto: Oslo universitetssykehus.

Standardiserte kartleggingsverktøy er oftest førstevalget ved utredning, men for noen pasienter med ulike tilleggsvansker kan standardiserte tester være vanskelig å gjennomføre. Utstyret gjør at vi kan være kreative når vi driver fysioterapi og observasjon innenfor de samme områdene som standardiserte tester, bare med andre midler. Vi retter for eksempel blikket mot hvordan pasientene beveger seg og hva som er vanskelig for dem. Med variert utstyr får vi et større spillerom – og kan være kreative i utredning, og observasjon eller rehabilitering.  

En skjermet setting – viktig for de yngste pasientene

For å kunne gjøre faglig gode observasjoner, må vi ha gode fasiliteter, understreker Braanen.  Her kommer det nye fysioterapi-utstyret fra Bamseprodukter til sin rett. Ved hjelp av utstyret kan vi gi en skjermet setting, som kan være nødvendig når vi utreder eller følger opp unge eller sårbare barn. 

Rasmus driver ståtrening i rektangel med utskjæring

Rasmus driver ståtrening i rektangel med utskjæring. Foto: Oslo universitetssykehus.

Faglig utvikling

Den norske Fysioterapikongressen arrangeres hver tredje år. - Fysioterapeutene ved SSE jobber hele tiden med å utvikle faget, sier Braanen. For eksempel med å utvikle fagprosedyrer for barn. Et av temaene på kongressen var hvordan anvende forskning/empiri på den pasienten du har foran deg. Dette er noe vi møter ofte i arbeidet vårt. For eksempel har Helsedirektoratet noe i sin anbefaling om fysisk aktivitet som vi ofte må tilpasse best mulig til det enkelte barnet vi har hos oss.​

Les mer