Helsenorge

Pasient nummer 400!

Siden 2005 har 400 pasienter startet behandling med ketogen diett ved Seksjon for barn og ungdom med epilepsi. Behandlingen ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) er et nasjonalt tilbud til barn og voksne som ikke får anfallskontroll med legemidler. Våre engasjerte fagfolk har bygget opp tilbudet, som er i stadig utvikling.

Barn leker med frukt
De siste 16 år har 400 barn og unge startet med ketogen diett under oppfølging fra Seksjon for barn og ungdom med epilepsi ved SSE. Foto: Shutterstock

​Tverrfaglig samarbeid har gitt resultater

Fra år 2005 har vi ved Seksjon for barn og ungdom med epilepsi tilbudt ketogen diett til pasienter med epilepsi. Initiativet til å starte et behandlingsteam for ketogen diett kom fra sykepleierne på barneavdelingen.

I dag har vi diett-team med dedikerte leger, sykepleiere, kliniske ernæringsfysiologer og inntakskoordinatorer. I løpet av disse 16 årene har 400 barn og unge startet med ketogen diett under vår oppfølging. Fra 2011 har vi også tilbudt behandlingen til voksne, og omkring 200 voksne har forsøkt diettbehandling i 10-årsperioden.

Ansatte som kobber i diett-teamet ved Seksjon for barn og ungdom med epilepsi

Tusen takk til alle som bidrar til ketogen diettbehandling ved SSE! Her representert ved fagfolk fra diett-teamet. Fra venstre: overlege Carine Tallaksen Valaye, kliniske ernæringsfysiologer Cecilie Marie Rødbøl og Sara Linn Saunes, sykepleier Lina Engeland og overlege Anne Katrine Våtevik. Foto. Oslo universitetssykehus.

Utvikling og forskning

Behandling med ketogen diett er i stadig utvikling. I løpet av de siste årene har fokuset i avdelingen særlig vært på forskning på effekt av behandlingen og bedre mat til barn som trenger streng diett.

Følger internasjonale retningslinjer

Nå i mai har flere av teamets medlemmer deltatt på det britiske opplæringsprogrammet Ketocollege. - Vi kan trygt konkludere med at vi jobber i tråd med siste internasjonale retningslinjer, sier Kathrine C. Haavardsholm, klinisk ernæringsfysiolog og leder av diett-teamet ved SSE. Teamet har fått enda mer inspirasjon til å utvikle behandlingstilbudet.
Tusen takk til alle som bidrar til ketogen diettbehandling ved SSE!

Mer om behandling med ketogen diett

 Ketogen diett - informasjon fra diett-teamet ved SSE