Pasientinformasjonene om epilepsimedisiner er oppdatert

Farmakologi-teamet ved SSE har kvalitetssikret og oppdatert pasientinformasjonene om epilepsimedisiner (antiepileptika) på nett. Informasjonene brukes av mange og er en viktig kunnskapskilde for pasienter, pårørende, leger og annet helsepersonell over hele landet.

Oppdatert kunnskap om epilepsimedisiner er viktig. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Sprer oppdatert kunnskap

-Å spre oppdatert kunnskap om epilepsimedisiner til pasienter og helsepersonell er en viktig oppgave for farmakologi-teamet ved SSE, sier teamleder Cecilie Landmark. Teamet er ansvarlig for oppdateringene, og barnelege, nevrolog, farmasøyter og farmakologer har diskutert innholdet. I dagens flom av helseinformasjon kan du stole på denne, understreker hun.

Farmakologi-teamet ved SSE

Farmakologi-teamet ved SSE er et tverrfaglig team av barnelege, nevrolog, farmasøyter og farmakologer. Teamet ble dannet i 2017 og ledes av Cecilie Landmark (t.v.). Foto: Oslo universitetssykehus.

Bidrar til bedre pasientbehandling og oppfølging

De siste årene har det kommet flere nye epilepsimedisiner på markedet. Teamet har et ansvar for å holde informasjonen oppdatert med tanke på ny forskning og internasjonale krav og retningslinjer. -Vi er trygge på at dette bidrar til bedre pasientbehandling og oppfølging, sier Landmark.

Det viktigste for pasientene

- Vi har tenkt mye på hva som er viktigst for pasientene å vite om hvert enkelt legemiddel, og trukket frem dette, forteller Landmark. Tekstene er skrevet for at alle kan forstå det. Informasjonene avsluttes med en generell del om hvordan du bruker epilepsimedisiner.