Fagrapport -

Målet med rapporten er å bidra til et best mulig tilrettelagt tilbud til personer med dobbeldiagnosen epilepsi og autisme.

For fagpersoner og nærpersoner

Rapporten er skrevet for fagpersoner innen helsevesenet, skolen og barnehager. Foreldre, søsken og andre nærpersoner kan også ha nytte av den.

Oppslagsverk med pasienthistorier

En rekke pasienthistorier gjør innholdet mer forståelig for leseren.  Rapporten er ment som et oppslagsverk. Den har en detaljert innholdsfortegnelse og en ordliste som forklarer faguttrykk.

Gratis rapport - bestill her   

Rapporten er gratis. Send en mail til epilepsiogautisme@ous-hf.no

Les rapporten

Epilepsi og autisme, en utfordrende dobbeldiagnose - utredning, intervensjon og oppfølging