Stort behov for informasjon om epilepsi, utviklingshemming og autisme

Grunnet stor søkning til kurs om epilepsi, utviklingshemming og autisme, arrangeres kurset to ganger årlig.

Fra kurset epilepsi, utviklingshemming og autisme.
Kurset: Epilepsi, utviklingshemming og autisme er et samarbeid mellom Undervisningsenheten ved SSE og Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme. Foto: Oslo universitetssykehus.

Fulle kurs - gode evalueringer

Undervisningsenheten ved SSE og Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme arrangerte 12. og 13. september kurset «Epilepsi, utviklingshemming og autisme». Kurset var fulltegnet med 64 deltakere som gav gode tilbakemeldinger ved evalueringen av kurset.

Stort informasjonsbehov

Informasjonsbehovet om temaet er stort, spesielt i boliger for personer med sammensatte funksjonsvansker og epilepsi og/eller autisme. Kursdeltakerne kommer fra hele landet. Vi arrangerer nå kurset to ganger årlig og har flere på venteliste hver gang.

  • Neste kursdatoer: Utsatt på ubestemt tid.

Ylva Østby (t.h.) og Iren Larsen var blant foreleserne på kurset.

Nevropsykolog Ylva Østby (t.h.) og Iren Larsen (avtroppende leder for Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme) var blant foreleserne på kurset. Østby snakket om nevrokognitiv fungering hos personer med epilepsi og autisme. Larsens tema var anfallsobservasjon og praktiske råd. Foto: Oslo universitetssykehus.

Målgruppe

Målgruppen er personell med 3-årig høgskoleutdanning som arbeider i rehabiliterings-, pleie- og omsorgstjenesten eller skolehelsetjenesten. Kurset er også åpent for andre interesserte.

Kurset er godkjent av Norsk sykepleierforbund (NSF) som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 12 timer.