Stort behov for informasjon om epilepsi, utviklingshemming og autisme

Grunnet stor søkning til kurs om epilepsi, utviklingshemming og autisme, arrangeres kurset to ganger årlig. Det er uklart når det lar seg gjøre å tilby neste kurs med fysisk oppmøte. Vi er i gang med et arbeid for å se på muligheter for et digitalt kurs.

Paviljongen på SSE
Paviljongen på SSE brukes som kurssted. Foto: Oslo universitetssykehus

Digitalt foredrag

Torsdag 10. september arrangerte Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme i samarbeid med Spesialsykehuset for epilepsi et digitalt foredrag som plaster på såret til helsepersonell som hadde meldt seg på kurset "Epilepsi og utviklingshemming", som ble avlyst grunnet Covid-19.

Merete B. Tschamper (ph.d kandidat og klinisk sykepleiespesialist i epilepsi) og Trine Lise Bakken (forsker ph.d / cand.san og psykiatrisk sykepleier) foreleste om «Anfallsobservasjon og praktiske råd» og «Utviklingshemming, autisme og hverdagsvansker».

Fulltegnet kurs i mars

Undervisningsenheten ved SSE og Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme arrangerte 5. og 6. mars 2020  kurset «Epilepsi, utviklingshemming og autisme». Kurset var fulltegnet med 64 deltakere som gav gode tilbakemeldinger ved evalueringen av kurset.

Stort informasjonsbehov

Informasjonsbehovet om epilepsi og autisme er stort, spesielt i boliger for personer med sammensatte funksjonsvansker og epilepsi og/eller autisme. Kursdeltakerne kommer fra hele landet. Vi har flere på venteliste på hvert kurs.

Ylva Østby (t.h.) og Iren Larsen var blant foreleserne på kurset i fjor.

Nevropsykolog Ylva Østby (t.h.) og Iren Larsen (avtroppende leder for Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme) var blant foreleserne på da kurset ble arrangert i september i fjor. Østby snakket om nevrokognitiv fungering hos personer med epilepsi og autisme. Larsens tema var anfallsobservasjon og praktiske råd. Foto: Oslo universitetssykehus.

Målgruppe

Målgruppen er personell med 3-årig høgskoleutdanning som arbeider i rehabiliterings-, pleie- og omsorgstjenesten eller skolehelsetjenesten. Kurset er også åpent for andre interesserte.

Kurset er godkjent av Norsk sykepleierforbund (NSF) som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 12 timer.