Rekordoppslutning på kurs om psykogene, ikke epileptiske anfall (PNES)

Aldri før har flere deltatt på kurs om PNES, enn da Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) arrangerte kurs for helsepersonell for 11. gang. Psykologer deltar nå i like stor grad som leger og sykepleiere.

Steiner. Illustrasjonsbilde til PNES-kurs.
PNES-kurset hadde over 600 avspillinger på YouTube gjennom kursuken. Foto: PhotoDisc.

​Hver fjerde er psykolog

Leger, psykologer, sykepleiere og annet helsepersonell er målgruppen for PNES-kursene til SSE. Kurset gir blant annet en oversikt over PNES, et innblikk i noen undergrupper av PNES og kliniske erfaringer med håndtering av PNES-anfall. Kurset har hatt over 600 avspillinger på YouTube gjennom kursuken. Hver fjerde deltaker var psykolog.

- Vi har lenge ønsket høyere deltakelse fra landets psykologer, sier undervisningsleder Ellen Kjendbakke. I år har vi lyktes med å nå psykologer ved å annonsere for kurset på nettsidene til Psykologforeningen.

Takk til bidragsyterne

- Vi takker foreleserne fra SSE som sporty lot seg filme og deler sin kunnskap. Forelserne fra SSE var fag- og forskningssykepleier Hilde Nordahl Karterud,  overlege Antonia Villagran, psykologspesialist Siv Bækkelund, overlege og professor Morten I. Lossius og fagsykepleier Ellen Pettersen. Vi var også så heldig å få med brukerrepresentant Celine Kallevig fra Epilepsiforbundet, som ga innblikk i en hverdag med PNES.

 

Bilde av kurskomiteen for PNES-kurset.

Kurskomiteen takker alle bidragsytere til PNES-kurset og kontorseksjonen ved SSE. Fra venstre: Hilde Nordahl Karterud, Ellen Kjendbakke og Antonia Villagran. Foto: Oslo universitetssykehus.

 

​Strømmede kurs gir høy deltakelse

Antall deltakere har økt seks ganger sammenlignet med tidligere kurs med fysisk oppmøte. At kurset er digitalt er en viktig årsak til den høye deltakelsen. Man slipper fysisk oppmøte og kan følge kurset når det passer over flere dager.

Fysisk kurs våren 2022

- Vi ønsker å tilby denne digitale varianten i tillegg til et fysisk kurs, sier Kjendbakke. Til våren 2022 er planen å ha et fysisk kurs på SSE for helsepersonell. Det blir et dypdykk i fagområdene rundt PNES.

Stor innsats 

- Etter at vi har tatt opp film av foreleserne, redigerer vi filmen og legger den på YouTube, forklarer undervisningslederen. På denne måten får vi bedre kontroll med kursinnholdet, enn hvis vi hadde strømmet forelesningene og tatt filmopptak samtidig.  Deltakerne får tilsendt lenke til filmen, og kan se denne når det passer i kursperioden. Kursbevis og evaluering sendes ut etter kurset. Vi takker kontorseksjonen ved SSE for god støtte, de har tatt i mot mange flere påmeldinger enn beregnet.

Vil du vite mer om PNES?

Les om psykogene, ikke-epileptiske anfall på Helsenorge.no

Pasientinformasjon om PNES

Utredning og oppfølging ved PNES hos barn og ungdomOppfølging etter PNES-diagnose hos voksne

Nasjonal behandlingstjeneste

SSE har nasjonal behandlingstjeneste for kompleks epilepsi, inkludert utredning og behandling av pasienter med psykogene ikke-epileptiske anfall (PNES).

Nasjonal behandlingstjeneste for kompleks epilepsi med behov for høyspesialisert behandling