Seks på sparket - om epilepsikongressen i Wien

Seksualitet, tarmflora og epilepsi, persontilpasset målrettet behandling, anfallsklassifikasjon og biomarkører er temaer som fenget blant de mange høydepunktene under den europeiske epileptologi-kongressen i Wien nylig.

Anfallsklassifikasjon dro fullt hus under epilepsikonferansen
At anfallsbeskrivelse og -klassifikasjon er et viktig og engasjerende tema ble tydelig da SSE ledet et fullsatt forum med videovisning av anfall og kahoot-quiz om klassifikasjon. Foto: Oslo universitetssykehus.

​Fra anfallsklassifikasjon til tarmflora

-Spesialsykehuset for epilepsi, SSE var svært godt representert med foredrag og postere under konferansen, sier forskningsleder og professor Morten I. Lossius. Jeg til trekke frem temaet tarmflora og epilepsi fra konferansen. Dette er et spennende og nytt felt, som også SSE forsker på.  At anfallsbeskrivelse og -klassifikasjon er et viktig og engasjerende tema ble tydelig da SSE ledet et fullsatt forum med videovisning av anfall og kahoot-quiz om klassifikasjon.

Sex i «vinden»

Oliver Henning, overlege ved Klinisk nevrofysiologisk lab., hadde en sesjon om epilepsi og seksualitet. Han er svært godt fornøyd med at denne sesjonen ble trukket frem som et høydepunkt (highlight) under kongressen.

Oliver Henning hadde en sesjon om epilepsi og seksualitet.

Sex matters - also in epilepsy var tittelen på forelesningssesjonen ledet av Oliver Henning og Dana Ekstein (Israel). Foto: Oslo universitetssykehus.

Persontilpasset medisin

- Det er fortsatt viktig å tilpasse behandling med epilepsimedisiner til den enkelte pasient, sier Cecilie Johannessen Landmark, leder for farmakologi-teamet. Både ved bruk av terapeutisk legemiddelmonitorering (måling av serumkonsentrasjoner), farmakogenetiske tester og i visse tilfeller måling av biokjemiske markører. I sitt foredrag la hun frem hvordan dette kan brukes for å forhindre alvorlige bivirkninger. Interaksjoner mellom legemidler er et viktig område og var temaet i en norsk forumsesjon.

Medisinsk behandling tilpasset den enkelte pasient er viktig, sa Cecilie J. Landmark under konferansen.

Viktigheten av persontilpasset behandling med epilepsimedisiner og å forhindre alvorlige bivirkninger var blant temaene Cecilie J. Landmark snakket om under konferansen. Foto: Oslo universitetssykehus.

Målrettet behandling

- Tuberøs sklerose er en spesielt lærerik modellsykdom når vi skal studere det som gjør at man får epilepsi (epileptogenesen), forklarer Marit Bjørnvold, seksjonsleder ved Barn og ungdom med epilepsi. Tuberøs sklerose er også svært aktuell med tanke på personalisert, målrettet medisin. Behandling av nyresvulster ved Tuberøs sklerose med medisinen Everolimus er et godt eksempel.

Biomarkører

- Det vi kan kalle «jakten på biomarkørene» er et spennende forskningsfelt, sier Rune Markhus, seksjonsleder ved Klinisk nevrofysiologisk lab. Forskere leter etter målbare biologiske trekk som kan indikere for eksempel risiko for enkelte anfallstyper. Tenk om vi i fremtiden kan forutsi hvem som er i risikosonen for plutselig, uventet epilepsirelatert død (SUDEP). Det vil gi mulighet for ekstra sikkerhet, alarmer og overvåking.

Redusere risiko for fosterskader

-Hvordan vi kan redusere risiko for fosterskader hos kvinner som står på orfiril og ønsker å bli gravide er et viktig tema på konferansen. Dette håndteres ulikt i de europeiske land, sier seniorforsker Karl Otto Nakken.

Forskningspublikasjoner fra SSE

Se de siste forskningspublikasjonene fra SSE


SSE og Norsk Epilepsiforbund var representert med flere postere under konferansen.

SSE og Norsk Epilepsiforbund var representert med flere postere under konferansen. Foto: Oslo universitetssykehus.

Mer om konferansen

Den europeiske delen av International League against Epilepsy (ILAE) arrangerte den trettende europeiske epileptologi-kongressen i Wien fra 26. til 30. august. Konferanseprogrammet omfattet alle aspekter av epilepsi, med fire hovedtema:

  • Epilepsi hos voksne
  • Basal- og translasjonsforskning
  • Epilepsi hos barn
  • Farmakoterapi