Seksjon for voksenepilepsi og rehabilitering

Les mer om Seksjon for voksenepilepsi og rehabilitering

Seksjon for voksenepilepsi og rehabilitering

Voksenseksjonen ved SSE har 52 senger fordelt på 3 poster

  • Voksenepilepsi post 1
  • Voksenepilepsi post 2
  • Solbergtoppen rehabilitering

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
  • Voksenepilepsi post 1 - G.F. Henriksens vei 50, bygg i1
  • Voksenepilepsi post 2 - G.F. Henriksens vei 54, bygg i3
  • Solbergtoppen rehabilitering - G.F. Henriksens vei 70, bygg H
Telefon
02770
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Spesialsykehuset for epilepsi, SSE
Avdeling for kompleks epilepsi
Postboks 4950 Nydalen 
Postnummer 0424 Oslo
Besøksadresser og praktisk informasjon

Solbergtoppen rehabiliteringhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/spesialsykehuset-for-epilepsi-sse/seksjon-for-voksenepilepsi/solbergtoppen-rehabiliteringSolbergtoppen rehabiliteringSolbergtoppen er et landsdekkende behandlingstilbud til deg over 18 år med epilepsi og epilepsilignende anfall.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.