Seksjon for voksenepilepsi og rehabilitering

Les mer om Seksjon for voksenepilepsi og rehabilitering

Seksjon for voksenepilepsi og rehabilitering

Voksenseksjonen ved SSE har 52 senger fordelt på 3 poster

  • Voksenepilepsi post 1
  • Voksenepilepsi post 2
  • Solbergtoppen rehabilitering

Kontakt

Oppmøtested
  • Voksenepilepsi post 1 - G.F. Henriksens vei 50, bygg i1
  • Voksenepilepsi post 2 - G.F. Henriksens vei 54, bygg i3
  • Solbergtoppen rehabilitering - G.F. Henriksens vei 70, bygg H
Telefon
02770
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Spesialsykehuset for epilepsi, SSE
Avdeling for kompleks epilepsi
Postboks 4950 Nydalen 
Postnummer 0424 Oslo

Solbergtoppen rehabiliteringhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/spesialsykehuset-for-epilepsi-sse/seksjon-for-voksenepilepsi/solbergtoppen-rehabiliteringSolbergtoppen rehabiliteringSolbergtoppen er et landsdekkende behandlingstilbud til deg over 18 år med epilepsi og epilepsilignende anfall.