Solbergtoppen rehabilitering

Solbergtoppen er et landsdekkende behandlingstilbud til deg over 18 år med epilepsi og epilepsilignende anfall. Felles for de som kommer til oss er ønsket om å leve bedre med sin anfallssituasjon. Hos oss treffer du andre i samme situasjon. Vi gjør vårt beste for å gi deg et godt opphold.

Les mer om Solbergtoppen rehabilitering

Solbergtoppen rehabilitering

Solbergtoppen rehabilitering ved SSE

Solbergtoppen har flere tilbud:

Yrkesrettet rehabilitering

Tilbudet innledes med et kartleggingsopphold på Solbergtoppen. Vi samarbeider med Arba Inkludering as om jobbkurs og arbeidspraksis i trygge omgivelser. Arba er en arbeidsmarkedsbedrift med 520 tiltaksplasser innen grafisk design, kontor, kantine, barnehage, verksted, bruktbutikk med mer. Tilbudet passer for deg som ønsker en avklaring av arbeidsevnen. Målet er å inkludere deg i arbeidslivet, arbeidsrettede tiltak eller aktiviteter i hverdagen. Fastlegen kan henvise deg direkte til tilbudet, som varer i 12 uker.

Psykososial rehabilitering

Gjennom samtaler blir vi godt kjent med deg og din situasjon. Vi bruker ulike verktøy som kan hjelpe deg å se muligheter og mestre hverdagen bedre. Vårt tverrfaglige team vil kartlegge og utrede etter behov. Dette passer for deg som ønsker videreutvikling gjennom et opphold med aktiviteter, undervisning og samtaler. Oppholdet varer i 4 til 6 uker.

Kartleggingsopphold

Et tverrfaglig team kartlegger din situasjon og finner videre tiltak sammen med deg. Det avklares om det er behov for en ny innleggelse, og hvilket behandlingstilbud som er aktuelt for deg. Oppholdet varer i 1 uke

Diagnoseavklaring

Ca 25-30 % av de som henvises til SSE har ikke epilepsi, men andre anfallslidelser. Ved utredning, kartlegging og registrering av dine anfall avklares det om anfallene skyldes epilepsi eller har annen årsak, f.eks psykiske ikke-epileptiske anfall også kalt PNES. Ved å stille rett diagnose kan man tilby rett behandling. Vårt personal har lang erfaring i å observere og kartlegge anfall. En psykiater eller psykolog inngår i vårt tverrfaglige team. Oppholdet varer 2 til 3 uker.

PNES-oppfølging

Passer for deg med psykogene, ikke-epileptiske anfall som trenger målrettet oppfølging. Solbergtoppen kan tilby PNES-oppfølging i gruppe eller individuelt. Hva som passer best for den enkelte, blir avklart på forhånd f.eks i løpet av diagnoseavklaring eller ved kartleggingsopphold. PNES- oppfølging i gruppe varer i 4 uker, og individuell oppfølging varer i 2 uker.

Medisinsk opphold

Tilbudet gjelder for deg som ønsker hjelp til å vurdere din medisinske situasjon. Det kan være at epilepsimedisinene ikke har ønsket effekt, at det er behov for utredning, problemer i form av spørsmål om bivirkninger, eller andre forhold rundt din anfallssituasjon. Oppholdet varer i 3 til 4 uker

Diett

Solbergtoppen tilbyr diettbehandling for voksne med epilepsi som eneste sted i Norge. Diettbehandlingen er spesielt fettrik (ketogen diett, modifisert ketogen diett). En overlege og ernæringsfysiolog vurderer om diettbehandling kan være aktuelt for deg. Diettbehandling har vist seg å være effektivt for en del barn og ungdom. Det er økende erfaring med at diettbehandling også kan være et godt behandlingstilbud til voksne. Varighet én til syv dager.

Rehabilitering av epilepsiopererte

Mange som har gjennomgått en epilepsioperasjon opplever utfordringer etter operasjonen. Solbergtoppen tilbyr rehabilitering til epilepsiopererte etter individuell vurdering. Det vurderes behov for utredning/kartlegging og rehabilitering ut ifra den enkeltes situasjon. 

Utgifter

Pasientreiser dekker rimeligste transport til og fra Solbergtoppen.
Bestilling via Pasientreiser på telefon: 05515.
Du kan ta permisjon i helger og etter avtale. Utgiftene ved permisjon må du dekke selv.

Besøk

Du kan motta besøk når du ikke er i gang med aktiviteter her. Pårørende og venner kan overnatte på eget gjesterom for kr. 250.- per natt. Dette avtales på forhånd med personalet.

Medisiner

Private medisiner skal innleveres ved innleggelsen. Du får utdelt alle nødvendige medisiner under oppholdet.

Klær

Vi er både i gymsal og ute i naturen hele året. Ta derfor med klær både til inne- og utebruk. Vi har vaskemaskin og tørketrommel. Håndklær og sengetøy får du på Solbergtoppen.

PC

Du kan ta med din egen PC. Vi har trådløst nettverk.

Henvisning

Både fastlege og nevrolog kan henvise til Solbergtoppen. Tilbudene ved Solbergtoppen gjelder for mennesker fra hele landet

Kontakt

Oppmøtested

G.F. Henriksens vei 70 (bygg H)

Telefon
02770
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Spesialsykehuset for epilepsi, SSE
Avdeling for kompleks epilepsi
Postboks 4950 Nydalen 
Postnummer 0424 Oslo