Solberg skole - spisskompetanse på epilepsi og læring.

Solberg skole er en spesialskole tilknyttet Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). Pedagogene ved skolen har en viktig rolle i utredningen av barn innlagt ved sykehuset. Skolens satsningsområder er: spesialpedagogikk, kompetanseutvikling innenfor epilepsi og IKT.

To av skolens ansatte med kommunikasjonsroboten NoIsolation
 - Elever ved skolen vår trenger ofte å følge med på undervisningen på hjemskolen sin mens de er innlagt på SSE, sier Line Ruud og Camilla Voss ved Solberg skole. Skolen har ti slike kommunikasjons-roboter som leies eller lånes ut til elever fra SSE.

​Tilpasset undervisning til og med videregående

Alle pasienter i skolepliktig alder ved SSE får tilpasset undervisning ved Solberg skole. Lærerne er spesialpedagoger med tilleggskompetanse innen læring og epilepsi. Pasientene undervises på alle klassetrinn, til og med videregående skole.

Elevene jobber med de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving, digital kompetanse og regning. Skolen underviser også i fag, samt kunst og håndverk, musikk og gym.  Aktiviteter som kino og teater står også på timeplanen.

Kommunikasjons-roboter

Skolen samarbeider med Corneliastiftelsen og NoIsolation/AV1 om utlån og leie av kommunikasjonsroboter slik at elever som har stort sykefravær kan følge undervisning fra hjemmet. - Elever ved skolen vår trenger ofte å følge med på undervisningen på hjemskolen sin mens de er innlagt på SSE, sier Line Ruud og Camilla Voss. Skolen har ti slike kommunikasjons-roboter som leies eller lånes ut til elever fra SSE.

- Undervisningen er tilpasset barnas alder og funksjonsnivå. Lærerne følger planen fra barnas hjemskole så langt det er mulig. Digital kompetanse er et av våre satsingsområder, sier rektor Anne Myklebust. Digitale verktøy og hjelpemidler er tilgjengelig og brukes i undervisningen.

Utredning

Skolen er en viktig del av spesialsykehusets tverrfaglige arbeid rundt pasienten. I tillegg til undervisning deltar skolen i kartlegging, observasjon og utredning av elevenes pedagogiske utfordringer. Skolen utfører også spesialpedagogisk utredning ved behov. En spesialpedagogisk utredning kan inneholde:

  • Språk/dysleksi-utredninger
  • Funksjonsutredning på førskole- og skolenivå
  • Matematikkutredning
  • Spesialpedagogisk bruk av IKT

 

Solberg skole.
Solberg skole er et nasjonalt kompetansesenter innen pedagogikk og epilepsi. Foto: Solberg skole

 

Kompetanseheving

Solberg skole er et nasjonalt kompetansesenter innen pedagogikk og epilepsi og har et spesielt ansvar for å spre denne kompetansen videre. Pedagogene veileder skoler i hele landet om pedagogiske konsekvenser av det å ha epilepsi. - Skolen vår har som mål å være ledende i feltet epilepsi og læring og har derfor et stort fokus på kompetanseheving, sier Anne Myklebust.

Fant du det du lette etter?