Spesialpedagogisk observasjonsenhet

Barn under skolepliktig alder som er innlagt ved SSE, får et tilbud ved spesialpedagogisk observasjonsenhet. Barn i skolepliktig alder får et tilbud ved Solberg skole ut fra alder og funksjonsnivå.

Les mer om Spesialpedagogisk observasjonsenhet

Spesialpedagogisk observasjonsenhet

Spesialpedagogisk observasjonsenhet er for barn i alderen 0-6 år, som er innlagt ved Seksjon for barn og ungdom ved SSE mer enn tre dager. Her møter barna spesialpedagog og barnehagelærer. De får oppholdstid på 1-4 timer daglig, èn til èn og i små grupper.


Det observeres og tilrettelegges for mestring i lek og aktivitet ut fra barnets funksjonsnivå og interesser. I tillegg observeres og dokumenteres anfall.

Brosjyre om Spesialpedagogisk observasjonsenhet

(pdf)
Tverrfaglig utredning

Tverrfaglig utredning er et opphold på ca. 18 dager der barnet blir utredet på flere utviklingsområder. Utredningen er blant annet med på å danne grunnlag for pedagogisk tilrettelegging og tiltak i barnehage og ved skolestart. Tverrfaglig utredning avsluttes med utskrivningsmøte med foresatte og involverte hjemmeinstanser.

Undervisning og veiledning

Spesialpedagog kan bidra med ekstern undervisning og veiledning for faginstanser, som barnehager og PPT. Det kan gjøres per telefon eller ved hjelp av videooverføring.

Solberg skole

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Røyking, alkohol og andre rusmidler

​Oslo universitetssykehus er et røykfritt sykehus. Røyking på Spesialsykehuset for epilepsi skal kun skje på anviste plasser. Dette gjelder også e-sigaretter. Det er ikke tillatt med alkohol eller andre rusmidler under oppholdet. Rusbruk medfører utskriving fra sykehuset.

Fant du det du lette etter?