Spesialpedagogisk observasjonsenhet

Barn under skolepliktig alder som er innlagt ved SSE, får et tilbud ved Spesialpedagogisk observasjonsenhet, også kalt Observasjonsbarnehagen. Barn i skolepliktig alder får et tilbud ved Solberg skole ut fra alder og funksjonsnivå.

illustrasjonsbilde for Observasjonsbarnehagen
Observasjonsbarnehagen er for barn i alderen 0-6 år, som er innlagt ved Seksjon for barn og ungdom ved SSE mer enn tre dager. Her møter barna spesialpedagog og barnehagelærer. Foto: Shutterstock
Les mer om Spesialpedagogisk observasjonsenhet

Spesialpedagogisk observasjonsenhet

Spesialpedagogisk observasjonsenhet (Observasjonsbarnehagen) er for barn i alderen 0-6 år, som er innlagt ved Seksjon for barn og ungdom ved SSE mer enn tre dager. Her møter barna spesialpedagog og barnehagelærer. 


Observasjon

Observasjonen foregår èn til èn og i små grupper. Oppholdstiden planlegges fra dag til dag. Foresatte får informasjon fra barneposten om tid for neste dag. Spesialpedagog har undervisning som omhandler læring hos barn med epilepsi. Det observeres og tilrettelegges for mestring i lek og aktivitet ut fra barnets funksjonsnivå og interesser. I tillegg observeres og dokumenteres anfall.


Tverrfaglig utredning

Tverrfaglig utredning er et opphold på ca. 18 dager der barnet blir utredet på flere utviklingsområder. Utredningen danner blant annet grunnlag for pedagogisk tilrettelegging og tiltak i barnehage og ved skolestart. Utredningen avsluttes med utskrivningsmøte med foresatte og involverte hjemmeinstanser. Det tverrfaglige teamet består av lege, sykepleier, spesialpedagog og psykolog, ved behov fysio- og ergoterpeut. Hver faggruppe skriver rapport fra utredningen.


Undervisning og veiledning

Spesialpedagog kan bidra med ekstern undervisning og veiledning barnehager og PPT. Det kan gjøres per telefon eller med videooverføring. Barnehager og PPT kan følge foreldreundervisningen ved SSE. De kan også få veiledning i forhold til barnet, etter samtykke fra foresatte. Er det behov for veiledning, skal vi kontaktes i god tid på grunn av planlegging.

Brosjyre om Spesialpedagogisk observasjonsenhet

Solberg skole

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?