Spesialsykehuset for epilepsi markerte Hjerneuken 2018

Rundt 40 fremmøtte fikk høre om epilepsibehandling fra tidligere tider og om moderne epilepsibehandling. Utvelgelse av personer som er egnet til epilepsioperasjon, epilepsi hos ungdom og hvordan epilepsi påvirker kognisjonen var blant temaene.

Epilepsi og kognisjon av et av temaene på det åpne møtet ved SSE
- Epilepsi er en hjernesykdom vi kan fortelle mye om, sa professor Morten I Lossius da han ønsket velkommen møtet under Hjerneuken. Her introduserer han psykolog Silje Lundgren. Foto: Oslo universitetssykehus.

Fra tidligere tider: - Epilepsi er heldigvis ikke lenger så mystisk og skremmende som det en gang var. Vi kan smile overbærende av våre forgjengeres oppfatninger om sykdommen, sa dr.med. Karl Otto Nakken. 

Epilepsioperasjon: Overlege PhD Kristin Alfstad fortalte om jakten på «den velvalgte kandidaten» for epilepsioperasjon. For personer som egner seg er operasjon en bedre behandling enn å fortsette med medisiner.

Epilepsi, mer enn anfall - ungdom: Professor Morten I Lossius fortalte om vanlige epilepsityper hos ungdom og belastninger utover anfallene.  Epilepsi hos barn og ungdom kan være vanskelig å oppdage, da sykdommen ofte starter med mindre anfall som juvenil myoklon epilepsi - og ikke klassiske krampeanfall, som mange forbinder med epilepsi.

Epilepsi og kognisjon: Kognisjon er vår evne til å huske ting, til å lære nye ting eller gjennomføre ting. Mange pasienter vet ikke at epilepsien kan påvirke kognisjonen, fortalte psykolog Silje Lundgren. Å streve med hukommelse og oppmerksomhet er vanlig. Når problemene forklares med at du er lat eller dum, kan det være en belastning. Vi vet at anfall, epileptisk aktivitet mellom anfall og bivirkninger av medisiner gjør at man fort bruker opp kapasiteten sin.  Anbefalt nettside: Hjernehjelp.no.

Les mer

Presentasjoner

Ønsker du flere av presentasjonene? Send mail til undervisningAKE@ous-hf.no