HELSENORGE

SSE vil utvikle ferdigheter i klinisk kommunikasjon

På årets helsepersonellkonferanse presenterte avdelingsleder Grete Almåsbak og prosjektleder Hilde N. Karterud et kurs som skal utvikle kommunikasjonsferdigheter hos helsepersonell ved SSE.

Almåsbak og Karterud fortalte om kommunikasjonskurset og viste to filmsnutter med case som viser teorien i praksis. Foto: Oslo universitetssykehus

Kurset har spesielt fokus på metoder som bidrar til at pasientens perspektiv kommer frem i samtaler.

Kombinerer teori og praksis

Målgruppen er først og fremst sykepleiere, men kurset kan også være nyttig for andre faggrupper.  Kurset er interaktivt på den måten at det er en veksling mellom presentasjon av teori og praktiske øvelser. Det ble vist to filmsnutter med case som viser teorien i praksis.  Profesjonelle skuespillere deltar i filmene, som er laget av Nitteberg film. Kurset varer i 3,5 timer og er utviklet ved SSE. Teorien vil holdes vedlike gjennom månedlig sykepleiefaglig veiledning og årlige faglunsjer.

Fant du det du lette etter?