Sykepleiepoliklinikk ved SSE

Sykepleierpoliklinikken ved SSE tilbyr samtaler og rådgivning knyttet opp mot epilepsi.


Illustrasjonsbilde av samtale mellom sykepleier og pasient
Foto: Stig M Weston

Sykepleiepoliklinikk

  • Åpningstid:  torsdager kl. 8.00 – 14.00
  • Telefon: 6750 1260

Hva kan vi hjelpe deg med?

  • Oppfølgingssamtaler og støttesamtaler
  • Rådgivning av knyttet opp mot epilepsi
  • Medikamentveiledning
  • Vi kontakter behandlende lege ved behov for tiltak eller oppfølging

Hvem kan bruke sykepleierpoliklinikken?

Vårt tilbud er landsdekkende tilbud. Fastleger kan henvise til oss. Pasienter kan ringe eller få tildelt time. Ved utskriving fra SSE får pasienter utdelt visittkort med telefonnummer og telefontid. De kan også bli innkalt til time hos oss. Vi tar også imot telefonhenvendelser fra andre som ikke er tilknyttet SSE, både enkeltpersoner, fra boliger etc.

Fant du det du lette etter?