Sykepleiepoliklinikk ved SSE

Sykepleierpoliklinikken ved SSE tilbyr samtaler og rådgivning knyttet opp mot epilepsi.


Illustrasjonsbilde av samtale mellom sykepleier og pasient
SSE har utvidet åpningstiden på sykepleiepoliklinikken frem til påske. Foto: Stig M Weston

Utvidet sykepleiepoliklinikk/servicetelefon

Sykepleierpoliklinikken er utvidet frem til påske grunnet koronasituasjonen.

Åpningstid: kl. 8.30 – 14.30 daglig frem til påske. Tilbudet gjelder for voksne, og vil bli utvidet til barn fra mandag 30. mars.

  • Voksen - telefon: 6750 1260
  • Barn - telefon: 6750 1309

Vi legger fortløpende ut informasjon dersom situasjonen endres.

Hva kan vi hjelpe deg med?

•Oppfølgingssamtaler og støttesamtaler
•Rådgivning av knyttet opp mot epilepsi
•Medikamentveiledning
•Vi kontakter behandlende lege ved behov for tiltak eller oppfølging

Hvem kan bruke sykepleierpoliklinikken?

Vårt tilbud er landsdekkende tilbud. Fastleger kan henvise til oss. Pasienter kan ringe eller få tildelt time. Ved utskriving fra SSE får pasienter utdelt visittkort med telefonnummer og telefontid. De kan også bli innkalt til time hos oss. Vi tar også imot telefonhenvendelser fra andre som ikke er tilknyttet SSE, både enkeltpersoner, fra boliger etc.

Fant du det du lette etter?