HELSENORGE

Sykepleiere og vernepleiere som jobber på SSE kurses i klinisk kommunikasjon

Over 50 ansatte ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) har til nå tatt kurs i klinisk kommunikasjon.  Gjennom teori, samarbeidsoppgaver og filmer får deltakerne verktøy som skal fremme pasientens perspektiv i samtaler. Bildet viser prosjektgruppen som har laget kurset i klinisk kommunikasjon
- Det er inspirerende å være kursledere for en engasjert ansattgruppe, sier Vibeke Snarset (t.v.), Hilde N. Karterud, Ellen S. Kjendbakke og Nann C. Ek Hauge. Foto: Oslo universitetssykehus.

Pasientens eget perspektiv

Gjennom kurset vil deltagerne få noen verktøy som fremmer pasientperspektivet i samtaler. Det overordnede målet er at pasient og pårørende i større grad skal føle seg sett og forstått.

Erfaringer så langt

- Vi har allerede over 50 ansatte på kurs og evalueringene er gode, sier kurslederne.  Deltagerne liker godt å jobbe i grupper og reflektere rundt teorien. De fleste blir positivt overrasket over hvor lærerikt dette er. Å fordype seg i filmene og diskutere innholdet, skårer på topp i evalueringen. Rollespill foregår i små grupper, uten trenere. 

Bilde fra en av filmene som brukes i kurset.

To filmer brukes aktivt gjennom kommunikasjonskurset. Filmene viser hvordan de ulike tilnærmingene også får implikasjoner for behandling. Foto: Nitterberg film og TV.


​Innhold
Kurset varer i fire timer. Det er praktisk rettet og veksler mellom presentasjon av teori, refleksjonsoppgaver, filmatiserte case og praktiske øvelser/rollespill. 

Forberedelser

Deltakerne forbereder seg ved å tenke gjennom en samtale de har hatt med pasient eller pårørende. Denne samtalen brukes anonymisert i de ulike oppgavene gjennom kurset. 

Teori

Det gis en innføring i ulike teoretiske retninger som bidrar til å fremme pasientens perspektiv på sin sykdom og livssituasjon. Teorien skal sette i gang refleksjoner hos deltagerne, og gi en økt bevissthet om hva som fremmer god klinisk kommunikasjon. Prosjektleder Hilde N. Karterud har skrevet teorigrunnlaget. 

Samarbeidsoppgaver

Teorien bearbeides ved at deltakerne jobber sammen to og to med refleksjonsoppgaver og praktiske øvelser.

Film

Prosjektgruppen har skrevet tekster til to filmer som brukes aktivt gjennom kurset. En film hvor sykepleier overser pasientens hint og i stor grad er styrt av sin egen agenda. I den andre filmen bruker sykepleiere teorien fra kurset til å imøtekomme og anerkjenne pasientens perspektiv. Filmene viser hvordan de ulike tilnærmingene også får implikasjoner for behandling. Filmene er innspilt av Nitterberg film og TV.


Mer om kurset


Kurset er laget av en prosjektgruppe på SSE på oppdrag fra ledergruppen. Deltakerne i prosjektgruppen er også kursledere.​

  • Prosjektleder: Fag og forskningssykepleier Hilde N. Karterud
  • Prosjektmedarbeidere:
    • Undervisningsleder Ellen S. Kjendbakke
    • Rådgiver/sykepleier Nann C. Ek Hauge
    • Rådgiver/sykepleier Vibeke Snarset
 Utarbeidingen av kurset er finansiert av utdanningsmidler i OUS og SSE​.