Undervisningspresentasjoner om epilepsi

Presentasjoner om viktige temaer innen epilepsi

Helsepersonell, lærere og barnehagepersonell kan bruke dette undervisningsmateriellet i undervisning og veiledning. Nyttig også for deg som har epilepsi, eller er pårørende og vil fortelle andre om epilepsi.

Kvalitetssikring

Lysbildene er laget og kvalitetssikret tverrfaglig av fagpersoner ved Spesialsykehuset for epilepsi, SSE ved Oslo universitetssykehus. Dr. med Karl Otto Nakken er medisinsk ansvarlig. Norsk Epilepsiforbund har bidratt. Vi anbefaler at teksten ikke endres.

Presentasjoner om 10 viktige temaer

Del 1 Generelt om epilepsi (pdf)
Del 2 Anfallsklassifisering og observasjon av anfall (pdf)
Del 3 Behandling (pdf)
Del 4 Andre forhold når pasienten har epilepsi (pdf)
Del 5 Å leve med epilepsi (pdf)
Del 6 Epilepsi og barn (pdf)
Del 7 Pedagogiske utfordringer (pdf)
Del 8 Rettigheter og hjelpeordninger (pdf)
Del 9 Sosionomenes arbeid for barn på SSE (pdf)
Del 10 Epilepsi og autisme (pdf)