HELSENORGE

Videreutdanningen i epilepsi: ekstraordinært opptak fra 1. august

På grunn av ekstraordinært opptak er det ledige plasser ved videreutdanningen «Epilepsi, helseveiledning og kvalitetsforbedring i praksis». Du kan søke om opptak via restetorget etter 1. august.

Bilde av studenter
Målgruppen er ansatte i helse‐ og omsorgstjenesten,  (re)habiliteringstjenesten eller poliklinikk. Utdanningen er også aktuell for medarbeidere i pedagogisk virksomhet. Foto: Shutterstock.

Praktisk informasjon

Videreutdanningen er nettbasert og heldigital og består av to emner: 

  • Epilepsi og helseveiledning (15 stp)
  • Kvalitetsforbedring i praksis innen epilepsiomsorg (15 stp)
Les mer om videreutdanningen: Epilepsi, helseveiledning og kvalitetsforbedring i praksis

Nytt opptak via restetorget etter 1. august

Gå til Søknadsweb og velg OsloMet: https://fsweb.no/soknadsweb/velgInstitusjon.jsf
Det åpnes for opptak på nytt etter 1. august.​ Ordinær søknadsfrist var 20. april, men det er fortsatt ledige plasser via restetorget.

Målgruppe

Målgruppen er ansatte i helse‐ og omsorgstjenesten,  (re)habiliteringstjenesten eller poliklinikk. Utdanningen er også aktuell for medarbeidere i pedagogisk virksomhet.

Opptakskrav 

Bachelorgrad innen helse‐ eller sosialfaglig utdanning, lærer‐ eller  barnehagelærerutdanning. Søkere kan også bli tatt opp på bakgrunn av dokumentert realkompetanse.

Arbeids- og undervisningsformer
Selvstudier, digitale læringsressurser, diskusjonsforum,  gruppearbeid og webinarer.

Det gjennomføres fire webinarer høsten 2022 og tre våren 2023. 
Webinarene er obligatoriske fra kl 0900‐1400. 
Datoer for høstsemesteret 2022 er 18. aug., 15. sept., 27. okt., 17. nov. 

  • E​mne 1 baserer seg på e-læringsressursen: Epilepsi og helseveiledning, som er åpen, gratis og tilgjengelig: https://bokskapet.oslomet.no/
  • I emne 2, våren 2023, skal du gjennomføre og dokumentere et kvalitetsforbedringsprosjekt i praksis. 

Pris
Studieavgift kr 10 000,‐ pr. semester.

Les også