Vil øke forståelsen for pasienter med autismespekterforstyrrelse (ASF) ved sykehusinnleggelse.

Systematisk kartlegging og å lytte til pårørende er nøkkelen til at pasienter med ASF skal oppleve trygghet, forutsigbarhet og mestring i møte med sykehusavdelinger. En ny retningslinje beskriver hvordan innleggelsen kan forberedes og hvordan man kan unngå tvang og makt.

Ylva Østby og Iren K. Larsen
- Nesten alle pasientene klarer å gjennomføre nødvendige undersøkelser når det blir tilrettelagt ut fra deres behov, forteller Ylva Østby (t.v.) og Iren K. Larsen. Foto: Oslo universitetssykehus

Hvordan unngå at det skjærer seg?

Det kan fort skjære seg når pasienter med en diagnose innenfor autismespekteret skal møte helsepersonell de ikke kjenner, sier psykologspesialist Ylva Østby. Samtidig kan vi ikke forvente at personalet på en generell sykehusavdeling har grundig kompetanse på hvordan mennesker med ASF best kan forstås og møtes.

Hvordan skape et autismevennlig miljø?

En ny retningslinje skal gjøre det lettere for helsepersonell å forstå vanskene som pasienter med ASF kan oppleve ved en sykehusavdeling. Og gi de ansatte kunnskap til å finne gode løsninger underveis.

Autisme, innleggelse/mottak - autismevennlig miljø for personer med autismespekterforstyrrelse (ASF)
Ylva Østby har skrevet retningslinjen sammen med Iren K. Larsen (leder for Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme i Helse Sør-Øst) og autismeteamet ved Spesialsykehuset for epilepsi, SSE

Pårørende bidrar når pasientens behov kartlegges

- Nesten alle pasientene klarer å gjennomføre nødvendige undersøkelser når det blir tilrettelagt ut fra deres behov, forteller Iren K. Larsen. Personalet ved SSE har skaffet seg mye erfaring og kunnskap om diagnosen, og vårt autismeteam har en spesiell kompetanse på dette området. Vi kartlegger pasientenes behov systematisk før innleggelsen. - Pårørende og nærpersoner har mye nyttig kunnskap om pasienten. Ved å lytte til dem, kan vi lettere forstå pasientens behov og tilrettelegge forholdene best mulig, sier Larsen.

Å se etter løsninger

Pasienter med ASF kan ha vansker med nye omgivelser og ukjente mennesker å forholde seg til. Undersøkelser og behandling kan være svært vanskelig å gjennomføre fordi pasienten er urolig.

Å ha kjente personer tilstede, høre på favorittmusikk, eller å bli avledet på andre måter kan roe pasienten. Flere har stor nytte av å trene gradvis på at andre tar dem på hodet og å ha på hodeplagg (hjelm) i god tid før innleggelsen.

En gutt med ASF var veldig avhengig av en fluesmekker. Han hadde den alltid med seg og viftet med den, men brukte den aldri mot andre.  Personalet der gutten skulle legges inn så ikke noe problem med at han tok med denne. Primærkontakt tok et bilde av en fluesmekker og laget et personlig navneskilt på guttens rom.

Viktige faktorer for å lykkes med god pasientbehandling:

  • Forståelse og ydmykhet i forhold til vanskene som følger med ASF
  • Lytte til pårørende og nærpersoner som har viktig kunnskap om den enkelte
  • Dokumentasjon og videreformidling til andre på vakt
  • Være løsningsorientert