HELSENORGE

Seksjon for forskning og kompetansesentre - ortopedi

Forskning og utvikling er et viktig satsningsområde for Ortopedisk Avdeling. Forskningsaktiviteten drives både eksperimentelt og klinisk og skal samles innenfor hovedområdene traumatologi, brusk, artrose, ligament, ledd og rehabilitering

Fant du det du lette etter?