Forskningsmidler

Som helsepersonell kan du søke støtte til forskningsprosjekter direkte fra Nasjonal Kompetansesenter for Albuekirurgi (KTAK).

 

Formålet med ordningen:

Med denne ordningen er det et ønske å stimulere til forskning som kan føre til bedre behandling og/eller bedre diagnostisering av albuepasienter.

Hvem kan søke:

Søkeren(e) bør ha sitt daglige virke i relasjon til behandling og/eller diagnostisering av albuepasienter. Både fysioterapeuter, ergoterapeuter, leger og annet relevant helsepersonell oppfordres til å søke.

Hva kan søkes om:

KTAK kan bidra til delfinansiering av prosjekter og med oppstart og avslutningsmidler både til drift, forskerlønn og enkeltstående utgifter relatert til prosjekter og utdanning. Søkere kan i utgangspunktet ikke påregne fullfinansiering.  

Dette vektlegges:

  • Klinisk og pasientnært forskningsarbeid
  • Klinisk effekt av behandling og rehabilitering
  • Frikjøp av forskere til albuerelatert forskning
  • PhD.-søknader med navngitt kandidat
  • Mastergradsøknader med navngitt kandidat

Tildeling: 

Tildelingskomiteen består av fagpersoner tilknyttet KTAK med sitt daglige virke i spesialisthelsetjenesten. Søknads- og tildelingsprosessen er løpende.
KTAK deler ut inntil 300.000 NOK årlig til albuerelatert forskning, inntil 50.000 NOK per prosjekt.

Krav til søknad:

Søknaden skal være komplett utfylt med søkers CV som vedlegg. 
Ved innvilget søknad skal ‘Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag’ med vedlegg underskrives.

Søknad kan lastes ned her:

Avtale kan lastes ned her:

Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag.pdf (bokmål)

Søknad og CV sendes til ktak@ous-hf.no og merkes 'Søknad om forskningsmidler'.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.