HELSENORGE

Avdeling for kreftortopedi - Radiumhospitalet

Ortopedisk avdeling Radiumhospitalet har kun en seksjon - Seksjon for kreftortopedi. Seksjon for kreftortopedi har ansvar for behandling og utredning av svulster i muskel- og skjelettsystemet, både godartede og ondartede. De ondartede svulstene kalles ofte sarkomer. Seksjonen har ansvar for Pakkeforløp for Sarkom, Flerregionalt behandlingsansvar for kirurgi av bensarkomer og Nasjonal kompetansetjeneste for Sarkomer. Seksjonen er videre en en del av Sarkomgruppen på Radiumhospitalet.

 

Avdelingen og seksjonen ledes av ortoped og overlege Ole-Jacob Norum (oleno@ous-hf.no)

Fant du det du lette etter?