Flerregional behandlingstjeneste for kirurgi ved bensarkom

Den flerregionale behandlingstjenesten omfatter kirurgisk behandling av bensarkomer, samt diagnostikk og utredning av bensarkomer innenfor patologi, radiologi, onkologi og kirurgi, og nødvendig oppfølging av pasienter med komplekse skjelettrekonstruksjoner.

​Om tjenesten

Kirurgi for bensarkomer innebærer som regel fjerning av større deler av knokler eller ledd, ofte med tilgrensende muskulatur og andre strukturer. De fleste pasientene kan unngå amputasjon. Korrekt primær kirurgisk behandling av bensarkomer har stor betydning for både overlevelse og funksjon hos disse pasientene. Utredning og kirurgisk behandling av bensarkomer krever tverrfaglig høyspesialisert kompetanse. Det er få nye tilfeller årlig. For å sikre god kvalitet, er tjenesten sentralisert til én flerregional behandlingstjeneste lokalisert ved Oslo universitetssykehus HF og Helse Bergen HF.

ICD10 koder: C40, C41 Det vises til egne henvisningskriterier.

​Kirurgi for bensarkomer innebærer som regel fjerning av større deler av knokler eller ledd, ofte med tilgrensende muskulatur og andre strukturer. De fleste pasientene kan unngå amputasjon. Korrekt primær kirurgisk behandling av bensarkomer har stor betydning for både overlevelse og funksjon hos disse pasientene. Rekonstruktiv kirurgi etter fjerning av bensvulster er krevende, spesielt hos barn i vekst.

Informasjon om nasjonal behandlingstjeneste for kirurgi ved bensarkomer i OUS er tilgjengelig på nettsiden www.sarkom.no.


Pasientinformasjon

Utfyllende informasjon om nasjonal behandlingstjeneste for kirurgi ved bensarkomer i OUS er tilgjengelig på nettsiden www.sarkom.no.

Ved mistanke om bensarkom eller annen uavklart benlesjon der man mistenker ondartet eller lokalt aggressiv godartet bensvulst skal pasienten henvises så fort som mulig til behandlingstjenesten. Ved mistanke om bensarkom er det mest hensiktsmessig at den endelige utredningen gjøres ved den institusjon som skal behandle pasienten.

Kontakt oss

Telefon
Sentralbord på Radiumhospitalet: 22 93 40 00
Det er alltid en vakthavende ortoped tilgjengelig ved behov for rask assistanse.
Pasientkoordinator (nye henvisninger), Hilde Svagård Rognstad: 22 93 57 40

Faks
Vi ber om at henvisende lege først ringer 22 93 57 40 eller 22 93 50 04 for å varsle om henvisning samt gi opplysninger om pasientens personalia 22 93 59 44

Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Kreft- og kirurgiklinikken, Sarkomgruppen/kirurgisk henvisningsmottak Radiumhospitalet
Postboks 4953 Nydalen
0424 Oslo

Henvisninger

Avhengig av klinisk vurdert hastegrad kan pasienter henvises via telefon til vakthavende ortoped på Radiumhospitalet, ved å fakse henvisning eller ved å sende henvisningen i post. Henvisningen bør inneholde kliniske opplysninger om symptomer og symptomvarighet og evt tidligere kreftdaignoser eller andre systemsykdommer. Henvisningen bør også inneholde alle relevante røntgenundersøkelser hvis disse finnes - også gamle, negative bilder av aktuelt område er interessante. ,

Oslo universitetssykehus sentrale henvisningsmottak


Les mer i eRapport
Fant du det du lette etter?