Helsenorge

Brukerrådet i Ortopedisk Klinikk

Formål med brukerrådet i Ortopedisk klinikk:

 • Bidra til god medvirkning fra pasienter, deres pårørende og deres organisasjoner på alle nivå i spesialisthelsetjenesten.
 • Være rådgivende for klinikkleder i saker som angår tilbudet til pasienter.
 • Arbeide for gode og likeverdige spesialisthelsetjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemming.
 • Arbeide for god samhandling på tvers av tjenester og forvaltningsnivå.
 • Bidra med brukermedvirkning inn i forskning, pasientsikkerhet, pasientinformasjon osv.

  Brukerrådet ble konstituert 28. februar 2020, og funksjonstiden er på to år.

  Brukerrådets representanter:

  Leder
  Ellen Terese Nilsen, Ryggforeningen i Oslo og Akershus, Nevrofibromatose. 

  Øvrige medlemmer
  Ellen Grøgaard, Ryggforeningen (nestleder).

  Kristin Schei Tangvall, pensjonistforeningen.

  Stine Dybvig, CP-foreningen og FFO.

  Rolf Bjarne Riise, Klinikkleder OPK.

  Maria K. Finnes, Sekretær.

  Kontaktinfo:

  Maria Finnes, uxsvmb@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?