HELSENORGE

Brukerrådet i Ortopedisk klinikk

Brukerrådet ble konstituert 29. april 2022, og funksjonstiden er på to år.

Formål med brukerrådet i Ortopedisk klinikk​​

 • Bidra til god medvirkning fra pasienter, deres pårørende og deres organisasjoner på alle nivå i spesialisthelsetjenesten.
 • Være rådgivende for klinikkleder i saker som angår tilbudet til pasienter.
 • Arbeide for gode og likeverdige spesialisthelsetjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemming.
 • Arbeide for god samhandling på tvers av tjenester og forvaltningsnivå.
 • Bidra med brukermedvirkning inn i forskning, pasientsikkerhet, pasientinformasjon osv.

Brukerråde​ts representanter

Leder:
 • Jørn Pettersen, Ryggforeningen i Oslo og Akershus. 
Øvrige medlemmer:
 • Ellen Grøgaard, Ryggforeningen (nestleder).
 • Kristin Schei Tangvall, pensjonistforeningen.
 • Stine Dybvig, CP-foreningen og FFO.
 • Geir Bornkessel, Momentum. 
 • Rolf Bjarne Riise, Klinikkleder OPK.
 • Maria K. Finnes, Sekretær.

Kontaktinfo​​​

Maria Finnes på uxsvmb@ous-hf.no.
Fant du det du lette etter?